Ühiskondlik vastutus

Aprilli alguses avaldas Sustinere Eesti 100 mõjukama ettevõtte põhjal sotsiaalse vastutuse raporti ning tõdes, et oleme must maailmast palju maha jäänud. Täna räägime Marko Silleriga Sustinerest selle raporti tulemustest ning sellest, mida ettevõtted peaksid ette võtma.

  • Miks on ühiskondlik vastutus oluline?
  • Missgused on survegrupid?
  • Miks peab seda aastaraamatus kajastama?
  • Missugused on Eesti ettevõtete tulemused võrreldes teiste riikidega?
  • Kuidas peaks kajastama ühiskondlikku vastutust?
  • Too mõni hea näide!

Saatelõigu pikkus 30.13