Turundustähele kandideerisid Loomaaed, Soome Sada ja lennujuhi värbamiskampaania