fbpx Tulemuslik mess | Marketingi Instituut

Tulemuslik mess

Saatelõik: Turunduse tulejoonel
 • Paljudele ettevõtetele on messid aastas kõige olulisemad turundus- ja müügiüritused. Samas tunnistatakse, et messid on väga kulukad ja aeganõudvad ning nende ettevalmistamine nõuab kogu meeskonnalt märkimisväärset aega ja pühendumist. Meie tänane saatekülaline on osalenud paljudel erinevatel messidel ning saamegi koos uurida, kuidas on kõige nutikam messile minekut ettevalmistada ja kuidas seal käituda, et suur investeering ka raha tagasi tooks.
 • Missugused on kõige suuremad messid, kus oled osalenud?
 • Missugused on kõige õnnestunumad messid olnud? Kuidas olete selle saavutanud?
 • Mille vastu on messil kõige lihtsam eksida? Too mõni hea näide?
 • Kuidas seate messile eesmärke?
 • Missugused on võtmetegurid eesmärkide saavutamiseks?
 • Missugused on etapid messi ettevalmistuses, osalemisel ja järeltööl, mis on olulised, kuid mida kõige sagedamini alahinnatakse?
 • Kuidas koostada messile ajaplaani ja millega tuleb arvestada?
 • Kuidas koostada eelarvet ja millega arvestada?
 • Kuidas plaanida inimeste aega ja millega arvestada?
 • Kuidas jääda silma kõikide suurte tegijate kõrval? Missugused on olulisemad nipid, mida jagada sooviksid?
 • Lõpuküsimus teisest valdkonnast: kuidas saaks Eesti riigi turundamisel kasutada erinevaid messe?

Saatelõigu pikkus 35.52