Kuidas teha ekspordiplaane?

Saatelõik: Turunduse tulejoonel

Saatelõigus räägivad Anu-Mall Naarits ja Jaan Järv järgnevatel teemadel: 

  • Eesti ettevõtjad on eksporditurgudel väga aktiivsed, kuid paljud nendest tegutsevad nö kõhutunde järgi. Arusaamine eksporditurust on tihti pinnapealne ja seetõttu on ka ekspordi alustamine kallis ning eksitakse asjade vastu, mille eest lihtsamgi turu-uuring oleks hoiatanud. Missugused on Sinu kogemuste põhjal vead, millega ettevõtjad, kes juhuslikult eksporti alustavad, kokku puutunud on?
  • Missugused on aga suuremad üllatused, mille ettevõtjad on saanud peale seda, kui turg on kaardistatud?
  • Mis on kõige olulisemad põhjused, miks peaks ekspordi alustamist või uutele turgudele sisenemist ette planeerima?
  • Missugused on tavalised vead, mida ekspordiplaani tehes tehakse? Mis on need olulised asjad, mis jäetakse kahe silma vahele? 
  • Missugused on nutikad lahendused või ärimudelid, milleni ettevõtjad jõudnud on uutele turgudele sisenedes?  
  • Missugust rolli mängib nö formaalne planeerimine ettevõtete jaoks? Kellele on oluline see, et plaan oleks paberil?
  • Meie traditsiooniline lõpuküsimus, mis on ajendatud Vene impordipiirangutest Eesti toiduainetööstusele ja mille eesmärk on anda toiduainetööstusele uusi vaatenurki ja inspiratsiooni selle kohta, kuidas nende ettevõtete turundust paremini arendada. Mida võiksid Eesti toiduainetootjad õppida ekspordi planeerimisest?