fbpx Sisuturundus | Marketingi Instituut

Sisuturundus

Sisuturundus on saanud turunduse üheks oluliseks osaks, kuid siiski paljud turundajad on hädas toimiva sisuturunduse terviksüsteemi toimima saamiseks. Kui uurisime, keda võtavad eeskujuks Eesti turundajad, siis oli vastus üks: Telia on kõige tugevam sisuturundaja.

 • Mis on sisuturundus?
 • Kuidas Telia on oma sisuturunduse süsteemi üles ehitanud?
 • Kuidas toetab sisuturunduse teie veebipoe müüke? Kuidas toetab sisuturundus teiste turunduseesmärkide saavutamist?
 • Kuidas koostate sisuturunduse strateegia?
 • Kuidas koostate igapäevased tegevusplaanid?
 • Kuidas olete jõudnud erinevate persoonadeni?
 • Missugused on erinevad sisu loomise viisid erinevate persoonade jaoks?
 • Kuidas jagune teie sisu erinevate sisuliikide vahel?
 • Missugused on teie sisuturunduse kanalid?
 • Kuidas mõõdate tulemusi? Missugused tulemused olete saavutanud?
 • Mida on teie loost teistel õppida? 

Saatelõigu pikkus 41.03