Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine

ALGAS: 12/2019

Rahastaja

Euroopa Regionaaalfond

Tellija

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ida-Viru turismiklastri eesmärk on tutvustada Ida-Virumaad kui avastamisväärset ning mitmekülgseid võimalusi pakkuvat turismisihtkohta, selleks et kaasata uusi sihtgruppe ja sihtturge ning suurendada Ida-Virumaa külastatavust ja turismitulu. Projekti eesmärgiks oli turistide ööbimiste järjepidev kasvatamine, misläbi tekkis lisatulu turismisektoris ning paranes terve piirkonna maine. Kokku viidi läbi 40 kampaaniat Eesti, Soome ja Venemaa sihtturgudel. Projekti raames saavutasime olulisi eesmärke, näiteks tõusis 2018. aastal kohalikes majutusasutustes veedetud ööde arv 50 000 võrra. Ööbimiste arv kasvas madalhooajal peaaegu perioodieelsele kõrghooaja tasemele.

Projektijuht: Anu-Mall Naarits

Projekti koordinaator: Jaanika Metssalu

SEOTUD KOOLITUSED