Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Ukraine Export Revolution

ALGAS: 01/2017

LÕPPES: 01/2019

LÕPETATUD

Rahastaja

Välisministeerium arengu-ja humanitaarabi vahendid

Summa

100 000 eur

Tellija

Välisministeerium

Projekti loodi Marketingi Instituudi poolt koostöös Ukrainas asuva Ekspodi Agentuuriga (Export Promotion Office).

Marketingi Instituut alustas Ukrainas ekspordi koolitusi 2017 aasta sügisel.

Antud koolitus oli suunatud SME-le ehk väike ja keskmise suurusega ettevõtetele, kelle jaoks on eksport oluline ärimudel. Projekti koolitusel eraldasime 2 taset:

START ehk algajate tase suunati hiljuti loodud ettevõtetele või neile, kes plaanivad luua ettevõtte, kes tahavad siseneda uutele turgudele;
PRO ehk edasijõudnute tase on suunatud ettevõtetele, kel on varasem ekspordi kogemus ning soovivad olemasolevat ekspordistrateegiat arendada ja siseneda uutele välisturgudele.

Programmi viisid läbi rahvusvahelised koolitajad, jagades projektis osalejatele uusi teadmisi ja nende praktilisi kogemusi.

Projekt osutus väga populaarseks, ekspordi koolituse läbisid esimesel aastal X ja teisel õppeaastal X osalejat.

Tänu väga positiivsele vastuvõtule ja tagasisidele, avanes võimalus jätkata sama koolitust projektina