Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

TTT2: Ekspordi konsultantide arenguprogramm Ukrainas

ALGAS: 08/2021

LÕPPES: 08/2022

LÕPETATUD

Rahastaja

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja USA Välisministeerium programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Eight“ raames.

Summa

164 402 EUR

Tellija

Ukraina Ettevõtluse ja Ekspordiagentuur

Projekti tunnustus: oleme Ukrainas kahel korral (august 2019-2022) viinud läbi tervikprogrammi, mille vastu oli ülisuur nõudlus, väga suur osalejate rahulolu ning areng oli silmnähtav. Saavutatud tulemuste põhjal valiti Ekspordi konsultantide koolitusprogramm novembris 2022 European Training Foundation (ETF) nõukogu poolt 10 innovaatilisema koolitusprogrammi hulka Euroopas.

2019 aastal läbiviidud eduka pilootprojekti ja 2020-21 loodud Ekspordi Konsultantide innovatiivse ja unikaalse koolitusprogrammi taaskasutus oli jätkusuutlik ning tõhus. Täiendasime ja kohandasime nimetatud koolitusprogramme vastavalt olukorrale Ukrainas.

Kaasasime osalejaid Ukraina 14-nest piirkonnast (sh Ida-Ukraina regioonidest) nii avaliku sektori kui ka erasektori ekspordikonsultantide koolitamiseks.

Värbasime 10 tiimi, kokku 60 osalejat. Laekus 17 avaldust tiimidena ja 240 individuaalavaldust, eelistatult valisime programmi naisettevõtjaid. Õppetöö toimus tiimides, nii iseseisva õppena kui ka praktilise kogemusena. Koolitustegevused toimusid virtuaalselt tänu COVID-19 laialdasele levikule.

Olime lõpetamas 5-nda mooduli koolitustegevusi, kui 24.veebruaril 2022 algas Ukrainas sõjaline agressioon. Peatasime ajutiselt koolitustegevused, pikendades projekti kahe kuu võrra. Koostöö jätkamiseks ja olukorra hindamiseks alustasime koheselt  kriisivastaste ja taaskäivitus veebikohtumistega. Kohandasime poolelijäänud koolitustegevused vastavalt kohtumiselt kogutud infole ja mentorite soovitustele ning viisime projekti lõpule.

8 tiimi 10-st (kokku 55 osalejat) lõpetasid poolelijäänud 5-nda mooduli, omandasid iseseisvalt 6 ja 7nda mooduli koolitusmaterjalid ning osalesid lühendatud töötubades, kodutööde tagasisidestamistel ja logistika seminaril, kuhu kaasasime ka kohaliku logistika eksperdi.

Seejärel jätkasid 8 tiimi praktika sooritamist mentorite juhendamisel, toetades kohalikke Ukraina väikeettevõtteid ekspordi konsultantidena. Nii osalejad kui ka mentorid väärtustasid ja hindasid kõrgelt saadud praktilisi kogemusi.

Vastavalt tekkinud eriolukorrale kohandatud koolitusprogramm vastas osalejate vajadustele ja suutlikkusele ning muudatused rakendati edukalt, väljastasime 55 lõputunnistust.

Koolituse struktuur:

 • 7 koolitusmooduli videod ja -materjalid
 • 5 virtuaalset 2-päevast seminari
 • online mentorlused, kontroll-kohtumised
 • õppepäeviku täitmine, kodutööde tagasisidestamine
 • osalemine online logistika seminaril
 • suvine praktika projekti kaasatud Ukraina väikeettevõtetes

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid osalejad koolitusprogrammi järgmiselt:

 • osalejate enesehinnangul olid koolitusel omandatud oskused ja tööriistad neile väga kasulikud
 • 33,5% osalejaist plaanivad nõustada ettevõtteid individuaalset või luua eksportijaid konsulteeriva ettevõtte
 • 42% osalejaist rakendavad saadud teadmisi olemasolevates konsultantide ettevõtetes
 • 22% osalejatest plaanivad nõustada ettevõtteid oma põhitöö kõrvalt
 • osalejad hindasid koolitajate kvalifikatsiooni 9.5 punktile 10-punkti skaalal

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid kohalikud ekspordi ettevõtted koolitusprogrammi järgmiselt:

 • 93% klientidena kaasatud ettevõtetest olid rahul tiimide poolt osutatud nõustamisega
 • 100% klientidest väärtustasid koolituse käigus valminud materjale
 • 94% ettevõtetest soovitavad kasutada koolitusel osalenud ekspordi konsultantide teenuseid

Koolituse läbiviijad: 8 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Koostööprojekti „Ekspordi konsultantide arenguprogramm Ukrainas“ on välja töötanud Marketingi Instituut (Eesti) Ukraina Ettevõtluse Ekspordiagentuuri tellimusel. Projekti toetasid ESTDEV- Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus ja USA Välisministeeriumi Saatkond Kiievis programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Eight“ raames.

SEOTUD KOOLITUSED