Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

TTT 1: Ekspordi konsultantide arenguprogramm Ukrainas

ALGAS: 06/2020

LÕPPES: 06/2023

LÕPETATUD

Rahastaja

Eesti Välisministeerium arengukoostöö- ja humanitaarabi vahendidest ja USA Välisministeerium programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Seven“ raames.

Summa

183 294 EUR, omafinatseeringuga 1000 EUR

Tellija

Ukraina Ekspordiagentuur

Koolitusprogramm “Ekspordi konsultantide koolitus Ukrainas” loodi Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut, Eesti) ja Ukraina riikliku instituudi Export Promotion Office poolt, koostöös Ukraina Majandusarengu ja Kaubanduse Ministeeriumiga.

Ekspordi konsultantide koolitusprojekt viidi ellu Ukraina 13-nes piirkonnas (sh Ida-Ukraina regioonides) nii avaliku sektori kui ka erasektori ekspordikonsultantide koolitamiseks, eesmärgiga luua 2019 aastal toimunud eduka pilootprojekti alusel innovatiivne ja tõhus koolitusprogramm.

Antud koolitusprogramm osutus Ukrainas tõeliselt unikaalseks mitte ainult projekti sisu ja lõpptulemuse tõttu, vaid ka uuenduslike õppemeetodite tõttu.

Värbasime 10 tiimi 13-nest erinevast regioonist, kokku 67 osalejat. Laekus 462 avaldust, eelistatult valisime programmi naisettevõtjaid. Õppetöö toimus tiimides, nii iseseisva õppena kui ka praktilise kogemusena. Koolitustegevused toimusid virtuaalselt tänu COVID-19 laialdasele levikule.

Töötasime välja ja viisime läbi 6 koolitusmoodulit. Vajadusel õppisid osalejad iseseisvalt 1.mooduli, kes ei saanud osaleda 2019 a. toimunud pilootprojektis. Lisaks pakkusime võimalust osaleda lisakoolitusena virtuaalmessil. Rahvusvahelised koolitajad/mentorid juhendasid osalejaid, kuidas omandatud teadmisi ja tööriistu rakendada igapäevatöös, mille läbi kasvas nende võimekus viia edukalt läbi ekspordikonsultatsioone ja nõustada kohalikke eksportijad, parendades seeläbi Ukraina ekspordi ettevõtjate oskusi, mis omakorda suurendas kaudselt majanduskasvu kogu riigis. Samuti paranes erinevate regioonide ekspordikonsultantide omavaheline koostöö.

Iga tiim valis igas moodulis ühe kohaliku ettevõtte, seega nõustasid 10 tiimi 60-ment erinevat ettevõtet.

Kõik tiimid lõpetasid koolituse edukalt, väljastasime 61 lõputunnistust.

Koolituse struktuur:

 • 6 koolitusmooduli videod ja -materjalid
 • 6 virtuaalset 2-päevast seminari
 • online mentorlused, kontroll-kohtumised
 • õppepäeviku täitmine, kodutööde tagasisidestamine
 • osalemine online messil “Global Innovation Summit”

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid osalejad koolitusprogrammi järgmiselt:

 • osalejate enesehinnangul olid projekti ajal saadud tööriistad neile 100% kasulikud
 • 66% osalejaist kasutasid saadud teadmisi oma töös, 34% osalejaist plaanisid rakendada teadmisi lähiajal
 • 15% osalejatest leidsid endale uusi kliente
 • osalejad hindasid koolitajate kvalifikatsiooni 9.4 punktile 10-punkti skaalal

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid kohalikud ekspordi ettevõtted koolitusprogrammi järgmiselt:

 • 97% klientidena kaasatud ettevõtetest olid rahul tiimide poolt osutatud nõustamisega
 • 100% klientidest väärtustasid koolituse käigus valminud materjale
 • 95% ettevõtetest soovitavad kasutada koolitusel osalenud ekspordi konsultantide teenuseid

Koolituse läbiviijad: 8 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Export Consultants Ukraine developed by Marketing Institute (Estonia) and Export Promotion Office (Ukraine). The project is funded by the U.S. Department of State under the Emerging Donors Challenge Program Round Seven. And by Estonian Ministry of Foreign Affairs from the funds of development cooperation and humanitarian aid.

SEOTUD KOOLITUSED