Select Page

Eesti toidusektori ekspordivõimekuse programm

PERIOOD: 2021 - 2024

Rahastaja

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Summa

500 000 €

Tellija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

2021. AASTAL TOIMUVAD SÜNDMUSED PROGRAMMIS “EKSPORDIVÄGI”
 • 21. septembril kell 14:00- 17:00 Veebiseminar Kuidas alustada digitaalset müüki? 
 • 27. septembril algab arenguprogramm Ekspordi ABC LISAINFO
 • 7. oktoobril algab arenguprogramm Digi- ja hübriidmessil osalemine LISAINFO
 • 20. oktoobril kell 14:00- 17:00 Veebiseminar Kuidas müüa Amazonis?
 • 10. novembril kell 14:00- 17:00 Veebiseminar Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides?
 • 1. detsembril kell 14:00- 17:00 Veebiseminar Kuidas müüa digitaalselt B2B sektoris?

 

Programmi eesmärgiks on põllumajandus- ja toidutootjate ja -töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut). Raamleping sõlmiti 17. märtsil 2021, lepingu kestvuseks on 36 kuud.

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee
Programmi koordinaator on Lea Korem: lea.korem@mi.ee

Programmi katusbränd: Ekspordivägi

Programmi slogan: #kooskaugemale

Programmi teemavaldkonnad

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).

2021. aastal korraldatakse

 • Avakonverents Ekspordivägi 16. juunil
 • Veebiseminar Kuidas alustada digitaalset müüki?
 • Veebiseminar Kuidas müüa Amazonis?
 • Veebiseminar Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides?
 • Veebiseminar Kuidas müüa digitaalselt B2B sektoris?
 • Arenguprogramm Ekspordi ABC algusega 27. septembril (kokku 6 koolituspäeva, millele lisanduvad juhendamised)
 • Arenguprogramm Digi- ja hübriidmessil osalemine algusega 7. oktoobril (3 koolituspäeva aastal 2021 ja 3 päeva aastal 2022)
 • Taskuhäälingud teemadel:
 • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Hiina turule?
 • Kogemuslugu: siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Araabia turgule?
 • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Saksa turule?
 • Kogemuslugu: kuidas siseneda toidu ja põllumajandussaadustega Soome turule?
 • Kogemuslugu: kuidas arendada ekspordiks sobivat toidu toodet?
 • Kogemuslugu: kuidas arendada ekspordiks sobivat põllumajandustoodet?
 • Kogemuslugu: millepoolest erineb digitaalne eksport tavalisest ekpordist?
 • Kodumaised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel teemadel:
 • Ekspordivalmiduse analüüs.
 • Konkurentsieeliste leidmine.
 • Toote kohandamine välisturule sobivaks.
 • Logistikalahenduste leidmine eksporditurule.
 • Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine.
 • Ekspordimüügiplaani koostamine.
 • Rahvusvahelised eksperdid juhendavad ettevõtteid veebi teel teemadel:
 • Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine.
 • Konkurentide ja klientide analüüs.
 • Ekspordikontseptsiooni loomine.
 • Ekspordistrateegia loomine.
 • Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides).
 • Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine.
 • Ekspordi planeerimine.
 • Pikaajaliste kliendisuhete loomine.
 • Kontaktide loomine.
 • Hübriid ja digitaalsetel messidel osalemise ettevalmistus ja osalemine.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

 

SEOTUD KOOLITUSED