Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Eesti toidusektori ekspordivõimekuse programm

ALGAS: 01/2021

Rahastaja

Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)

Summa

500 000 €

Tellija

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Programmi eesmärgiks on põllumajandus- ja toidutootjate ja -töötlejate ekspordialaste kompetentside tõstmine ning koostöövõimaluste tutvustamine.

Hanke tulemusena tunnistati edukaks Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut). Raamleping sõlmiti 17. märtsil 2021, lepingu kestvuseks on 36 kuud.

Projektijuht on Anu-Mall Naarits: anu@turundusproff.ee
Programmi koordinaator on Gloria Saarna: gloria.saarna@mi.ee

Programmi katusbränd: Ekspordivägi

Programmi slogan: #kooskaugemale

Programmi teemavaldkonnad

 • rahvusvahelise müügi edendamiseks ekspordialase koostöö erinevate vormide tutvustamine (sh. katuskaubamärgi kasutamine);
 • rahvusvahelise ettevõtlus-, turundus- ja juhtimisalase ning ekspordikoostöö kompetentsi vahendamine Eesti põllumajandustoodete tootjatele ja töötlejatele;
 • mahetoodete ekspordile keskenduva teabe levitamine;
 • sihtturu kohta teabe levitamine, et anda ülevaade nii tarbimistrendidest ja turustuskanalitest, kui ka sihtturu toimimisloogikast;
 • info jagamine erinevate infoallikate kohta, millest on võimalik saada olulist teavet välisturgude kohta;
 • ettevõtetele info ja kompetentsi levitamine äri- ning ekspordiplaani koostamise kohta, sh riskid ja võimalused riskide maandamiseks;
 • teabe levitamine peamiste sertifitseerimissüsteemide kohta (sh. erastandardid).

2023. aastal korraldatakse

 • 4. oktoober algab arenguprogramm “Rahvusvaheline müük ja läbirääkimised” (kokku 6 koolituspäeva) REGISTREERI SIIN
 • 17. 18. oktoober õppereis Ida-Eestisse ” Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” REGISTREERI SIIN

2023. aastal korraldati

 • õppereis Rootsi ja messile Formex 2023 LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Eksport kolmandatesse riikidesse 
 • veebiseminar Kuidas saab toidusektor taotleda Euroopa Liidust toetust teavitus- ja müügiedendustegevusteks?
 • veebiseminar Pakendi innovatsioon- olulised trendid ja uudsed lahendused toidutootjatele
 • arenguprogramm Ekspordi ABC (kokku 6 koolituspäeva) LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Ärimudelite innovatsioon toidusektoris 
 • õppereis Põhja-Eestisse “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Kuidas rahvusvahelisteks messideks ja ühiskülastuseks perfektselt ette valmistada?
 • õppereis Lätti ja messile Riga Food 2023 LOE LÄHEMALT

2022. aastal korraldati

 • veebiseminar Toidusektori koostöö ja turundus Ukraina kriisi valguses
 • arenguprogramm Tõhus turundus (kokku 6 koolituspäeva) LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Kuidas vältida kriitilisi vigu toiduohutusnõuete järgimisel ja sertifitseerimise protsessis?
 • õppereis Soome ja Gastro messile LOE LÄHEMALT
 • hübriidkonverents Inspireeriv koostöö toidusektoris LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Toidutootjate finantseerimine ja alternatiivsed raha kaasamise võimalused
 • õppereis Saaremaale LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Koostöö logistikas- 5 sammu toidutootjale kaasaegse pakendi loomiseks. Lao- ja logistikasüsteemi digitaliseerimine
 • õppereis “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” Lõuna-Eestisse LOE LÄHEMALT
 • arenguprogramm Ekspordi ABC (kokku 6 koolituspäeva)
 • õppereis Leetu ja messile “Made in Lithuania 2022” LOE LÄHEMALT
 • veebiseminar Koostöö ekspordis – toimivad koostöömudelid välisturgudele jõudmiseks
 • veebiseminar Koostöö müügis – 6 õpetlikku kogemuslugu eksportturgudelt
 • arenguprogramm Tõhus müük (3 koolituspäeva aastal 2022 ja 3 päeva aastal 2023) LOE LÄHEMALT

Taskuhäälingud teemadel:

 Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas luua Eesti toidule ühist brändi

 Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas teha koostööd turunduses 

 Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas teha koostööd müügis 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas teha koostööd logistikas 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas olla edukas Amazonis 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas müüa digitaalsetes kanalites 

 Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Toidu trendid – Meditsiinilised seened 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas müüa HoReCa´s 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Kuidas müüa toidukingi turul

 Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Innovatiivsed toidu sektorid 

  Marketingi Instituut · Ekspordivägi: Koostöö teadusasutustega 

 

2021. aastal korraldati

 • Avakonverents Ekspordivägi 16. juunil
 • Veebiseminar Kuidas alustada digitaalset müüki?
 • Veebiseminar Kuidas müüa Amazonis?
 • Veebiseminar Kuidas müüa virtuaalsetel turuplatsidel ja vertikaalides?
 • Veebiseminar Kuidas müüa digitaalselt B2B sektoris?
 • Arenguprogramm Ekspordi ABC  (kokku 6 koolituspäeva, millele lisandusid juhendamised)
 • Arenguprogramm Digi- ja hübriidmessil osalemine  (3 koolituspäeva aastal 2021 ja 3 päeva aastal 2022)

Taskuhäälingud teemadel:

Kodumaised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:

 • Ekspordivalmiduse analüüs.
 • Konkurentsieeliste leidmine.
 • Toote kohandamine välisturule sobivaks.
 • Logistikalahenduste leidmine eksporditurule.
 • Ekspordi riskide kaardistamine ja maandamine.
 • Ekspordimüügiplaani koostamine.

Rahvusvahelised eksperdid juhendasid ettevõtteid veebi teel teemadel:

 • Ekspordituru valik ja turgude kaardistamine.
 • Konkurentide ja klientide analüüs.
 • Ekspordikontseptsiooni loomine.
 • Ekspordistrateegia loomine.
 • Digitaalne eksport (sh Amazonis. digitaalsetel turuplatsidel, vertikaalides).
 • Hinnakujundus ekspordis ja sobiva turule sisenemise mudeli valimine.
 • Ekspordi planeerimine.
 • Pikaajaliste kliendisuhete loomine.
 • Kontaktide loomine.
 • Hübriid ja digitaalsetel messidel osalemise ettevalmistus ja osalemine.

Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

 

SEOTUD KOOLITUSED