Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

TTT pilootprojekt: Ekspordi konsultantide koolitus Ukrainas

ALGAS: 09/2019

LÕPPES: 01/2020

LÕPETATUD

Rahastaja

Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendid

Summa

43 750 EUR

Tellija

Ukraina Ekspordiagentuur

Koolitusprogramm “Ekspordi konsultantide koolitus Ukrainas” loodi Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut, Eesti) ja Ukraina riikliku instituudi Export Promotion Office poolt, koostöös Ukraina Majandusarengu ja Kaubanduse Ministeeriumiga.

Viisime läbi 5-kuulise pilootprojekti Ukraina kümnes piirkonnas (sh Ida-Ukraina regioonides) nii avaliku sektori kui ka erasektori ekspordikonsultantide koolitamiseks, eesmärgiga piloteerida innovatiivset, unikaalset ja tõhusat uue põlvkonna koolitusviisi, mille tulemusena luuakse täispikk ekspordi konsultantide arenguprogramm, mida peale pilootprojekti lõppu rakendatakse kogu Ukrainas.

Projekti käigus täiendasid konsultandid ekspordialaseid teadmisi, parandasid konsulteerimise oskusi ning lõid aluse koostööoskustele ja tõhusatele partnerlussuhetele kliendiga. Programmi kaasati 10 Ukraina eksportivat või eksporti alustavat ettevõtet (VKE-d), et osalejate tiimid saaksid rakendada omandatud teadmisi koheselt, nõustades kohalike eksportijaid turuanalüüside läbiviimisel.

Antud pilootprogramm osutus Ukrainas tõeliselt innovaatiliseks mitte ainult projekti sisu ja lõpptulemuse tõttu, vaid ka uuenduslike õppemeetodite tõttu.

Töötasime välja ja viisime läbi esimese mooduli pikema ajalisest programmist üle, osalejad  nõustasid kohalikke eksportijad, parendades seeläbi Ukraina eksportijate oskusi, mis omakorda suurendas kaudselt majanduskasvu kogu riigis.

Koolitasime pilootprojektis 52 Ukraina ekspordi konsultanti, kelle hulka eelistatult valisime naisi, osalejaist 60% olid naised (kandideeris 242 inimest, õppetöö toimus regiooniti jaotatud tiimides, iseseisva tööna ja praktilise kogemusena).

Koolituse struktuur:

  • 1 mooduli koolitusvideod ja -materjalid
  • online mentorlused
  • õppepäeviku täitmine, kodutöö esitamine
  • 2 kohapealset seminari Ukrainas, s.h. 4 töötuba

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid osalejad koolitusprogrammi järgmiselt:

  • 65% osalejaist kasutasid saadud teadmisi oma töös ja hindavad kõrgelt koolitusel loodud suhtlusvõrgustiku, neist 29% jätkasid omavahelist koostööd, hoides loodud ühendusi ka peale koolitust
  • 10% osalejatest leidsid endale uusi kliente
  • osalejad hindasid koolitajate kvalifikatsiooni 9.3 punktile 10-punkti skaalal

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid kohalikud ettevõtted koolitusprogrammi järgmiselt:

  • 9.7 punktile 10st rahulolu koolitusega ja tiimidelt saadud nõustamisega
  • 9.3 punktile 10st väärtustati koolituse käigus valminud turuanalüüsi raportit
  • 9.6 punktile 10st soovitavad kasutada koolitusel osalenud ekspordi konsultantide teenuseid

Koolituse läbiviijad: 3 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Ekspordikonsultantide koolitusprogramm on välja töötanud Marketingi Instituut (Eesti) ja Ukraina Ekspordiagentuur, koostöös Ukraina Majandusarengu- ja kaubandusministeeriumiga. Projekti rahastab Eesti Välisministeerium arengu ja humanitaarabi vahenditest.

SEOTUD KOOLITUSED