Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Koolitusprogramm Loomemajanduse Eksport Ukrainas

ALGAS: 07/2018

LÕPPES: 12/2020

Rahastaja

Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendid

Summa

168230

Tellija

Ukraina Ekspordiagentuur

Sektoripõhine ekspordi koolitusprogramm Ukrainas “Creative Export Ukraine” loodi Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut, Eesti) poolt koostöös Ukraina Ekspordiagentuuriga ning Ukraina Majandusarengu ja Kaubanduse Ministeeriumiga, toetamaks Ukraina Ekspordiagentuuri loomemajanduse ekspordikoolituste süsteemi loomist ning loomemajanduse valdkonna eksportijate täiendhariduse vastavusse viimist turu vajadustega peale Euroopa Liiduga assotsieerumislepingu sõlmimist. Ukraina ettevõtjate jaoks oli hädavajalik omandada kiiresti ja tõhusalt praktilised teadmised ja oskused ekspordiks, mida olemasolev Ukraina haridussüsteem ei pakkunud. Oleme Eesti loomemajanduse ettevõtjaid koolitanud alates aastast 2009, töötades aastate jooksul välja mudeli, mis aitab tõhusalt kaasa loomemajanduse ettevõtete ekspordi kasvule.

Ukraina loomemajandust esindavatele väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE-le) ja eksportijatele mõeldud kahetasemeline valdkondlik koolitusprogramm aitas luua nende disaintoodetele tugevama kaubamärgi, et alustada eksporti ning tugevdada seniseid positsioone siseturul, täiendades varem omandatud teadmisi professionaalsetest ekspordioskustest.

Rohkem kui 1150 loomeettevõtet suutsid välja selgitada kuidas eksportida ja rakendada ekspordiosakondades radikaalsed muutusi,  pääseda ligi rahvusvahelistele turgudele, kaasata rahvusvahelisi partnereid ja laiendada olemasolevate eksporditurgude nimekirja.

Tänu loodud ekspordiprogrammile on Ukraina loomemajanduse eksportijate arv oluliselt kasvanud, mis omakorda tagab kaudselt loomemajanduse ekspordikasvu kogu riigis.

Värbasime kahe aasta jooksul:

 • 1036 Ukraina eksporti alustavat VKE-t (algajate tasemel)
 • 119 Ukraina ekspordi kogemustega VKE-d (edasijõudnute tasemel)

Värbasime osalejaid 24-st erinevast Ukraina piirkonnast, pöörates seejuures erilist tähelepanu Ida-Ukraina regioonide esindatusele antud projektis ning soolisele võrdõiguslikkusele Ukraina ettevõtetes.

Koolituse struktuur algajate tasemel:

 • 2×14 virtuaalset koolitusvebinari
 • 5+7 kohapealset seminari Ukrainas

Koolituse struktuur edasijõudnute tasemel:

 • 17 koolitusmoodulit
 • 2×17 virtuaal-tagasisidet rahvusvaheliste mentoritega individuaalse konsultatsiooni vormis
 • 17 kohapealset seminari Ukrainas
 • õppereis Tallinnasse
 • läbirääkimisoskuste koolitus

 

Küsitluste tulemusel hindasid osalejad algajate koolitusprogrammi järgmiselt:

 • 91% osalejatest kasutab või kavatseb kasutada oma tegevuses omandatud teadmisi ja töövahendeid
 • 76% vastas, et programm võimaldab intensiivistada ettevõtte eksporti
 • üle 4% ettevõtjatest alustasid eksporti või sisenesid uutele turgudele tänu läbitud koolitusprogrammi
 • 40 % osalejaist pidasid oluliseks koolitusel loodud ühist suhtlusvõrgustiku, neist 16% alustasid omavahelist koostööd

Küsitluse tulemusel hindasid edasijõudnud tasemel osalejad koolitusprogrammi järgmiselt:

 • 70% osalejaist hindasid kõrgelt koolitusel loodud ühist suhtlusvõrgustiku, seejuures 3% alustasid omavahelist koostööd
 • 88% osalejatest vastas, et programm võimaldas neil intensiivistada ettevõtte eksporti

Koolitusprogrammi tulemusel:

 • üle 50% osalejaist leidsid uusi koostööpartnereid, täiendasid ekspordialaseid teadmisi, sisenesid uutele turgudele ja/või suurendasid müüki olemasolevatel eksporditurgudel, parendasid kliendisuhteid ja toote kvaliteeti ja/või arendasid uue toote ekspordituru jaoks
 • 75% osalejatest muutsid ekspordi strateegiat, parendades konkurentsivõimet ja kliendikeskset juhtimist.

Osalejad hindasid koolitajate/mentorite kvalifikatsiooni 4.8 punktile 5-punkti skaalal.

Programmi tulemusel suurenes ekspordimüügi kasv osalejate ettevõtetes keskmiselt:

 • + 250 tuhat UAH 1 aasta peale koolitust
 • + 1 mln UAH 2 aastat peale koolitust

Koolituse läbiviimise tiim: 9 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Koolitusprogrammi Loomemajanduse Eksport on välja töötanud Marketingi Instituut (Eesti) ja Ukraina Ekspordiagentuur, koostöös Ukraina Majandusarengu- ja kaubandusministeeriumiga. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu ja humanitaarabi vahenditest.

CRE lõpetajad

Meie ettevõte GNP Fruits toodab õunakrõpse, mis on populaarne toode ka välisturgudel. Seetõttu saime kohe aru, et ärimudel tuleb üles ehitada ettevõtte ekspordipotentsiaali ja ekspordisuundi arvestades. Üks olulisemaid oskusi, mida programmis õppisime, on võime analüüsida turge, uurida turu potentsiaali. Kui varem tundus eksport üsna ebamäärane ja puudus arusaam, kuidas liikuda või millest alustada, siis nüüd on meil arusaam, kuidas koostada eskpordiplaan välisturgudele sisenemiseks ning kuidas muuta seda süsteemselt. Eksportimisel on väga oluline teada, kust infot leida ning millist teavet otsida.

Koolitusel kinnitasime mitmeid enda hüpoteese, töötasime välja uue pakendi, kujunduse ning uued hinnad arvestades kõiki vajalikke andmeid (s.h. Incoterms tarnetingimusi). Samuti tekkis arusaam, millised kliendid võiksid olla huvitatud ja kellega saame luua pikaajalisi partnerlussuhteid.

Mõistsime, kui oluline on ettevõtte jaoks inglise keele oskus. See tundub ilmselge ja enamikul inimestel on inglise keele algtase, kuid kui plaanite luua ekspordile orienteeritud ettevõtet, rikastage kindlasti oma ärialast sõnavara terminoloogiat, mida läbirääkimistel vaja läheb. Oleme muutunud fokuseeritumaks – kitsendades valikute nimekirju, kus pingutada.

Osalesime ka online-õppereisil Tallinnas Disaini Festivalil. Virtuaal-vorming oli väga mugav. Programm oli üles ehitatud nii, et peaaegu võimatu oli graafikus mitte olla… Väärtuslik kogemus oli ettevõtte profiili väljatöötamine programmis pakutava malli järgi – kasutame seda näiteks hindade või esitluste koostamisel. See on professionaalne ja kõikehõlmav ning annab potentsiaalsele partnerile arusaama meie ettevõttest, selle suurusest, tootmisvõimsusest, hindadest jne.

Kasutame siiani teadmisi pea igast koolitusmoodulist: kaubamärgi registreerimine, patenteerimine, Incotermsi tarnetingimused, pakendi ja hindade  kohandamine eksporditurgudele, ettevalmistus näitusteks jms.

Mentorite tuge oli tunda kogu koolituse vältel. Tagasisidestamisel saime konkreetseid, otseseid, struktureeritud vastuseid ja soovitusi, mis olid konkreetselt meie kaubamärgiga seotud. Mentorid süvenesid meie toote omadustesse, palusid selgitada olulisi üksikasju.

Üldiselt kristalliseerus pärast programmi arusaam meie kaubamärgist kui ekspordile orienteeritud tootest, saime aru, millise plaani järgi peame edasi tegutsema…”.

Yulia Liakhovych, GNP Fruits (Newton´s Apple Chips) kaasomanik, 2.aasta (2019-2020) vilistlane, Tallinn Study Tour 2020 osaleja

Svitla Volka Design on keskkonnasäästlik unisex rõivaste bränd, mis on loodud etno ja futurismi, wabi-sabi ja avangardi ristumisel, pidades silmas meie planeedi tulevikku. Riided on praktilised, funktsionaalsed ja keskenduvad julgetele isiksustele, kes ei karda silma paista. Alates kaubamärgi eksisteerimise esimestest etappidest sai meie meeskond aru, et meie turg on välismaal, otsustasime liituda Creative Export programmiga ning osaleda veebipõhisel õppereisil Tallinna Disainfestivalil.

Esmalt tooksin esile muutuse oma maailmavaates. Ühel seminaril rääkis koolitaja Andrew P. koostööst partneritega teistes riikides… Sain esimest korda aru, et kui loote konkurentsivõimelise toote – siis teiega koostööst võidavad ka teised inimesed/ettevõtted. Nad on samamoodi valmis koostööd alustama kui teie, sest sinu ettevõtte edu võib olla nende edu.

Viimati võitis meie bränd loominguliste projektide häkatoni. Arendame oma kaubamärki ja lõime tütarettevõtte, mis peaks USA ja Ühendkuningriigi mentorite juhendamisel reklaamima noori brände nende arengu algfaasis. Olen kindel, et Creative Expordi koolitusel ajal saadud teadmised aitasid mul meie edu saavutada. See andis meile teadmise Euroopa ruumist, kuidas Euroopa kommunikatsiooniväljas eksporditurg toimib. Sageli on Ukrainas kahjuks arusaamatusi ja vastakaid ettekujutlusi. Koolitusel olles veendusime, et liigume õiges suunas ning leidsime enda jaoks vajalikke vihjeid ja mooduseid. Seega oli meil häkatoni ajaks piisavalt teadmisi ja enesekindlust, et oma kaubamärki edukalt esindada.

Tallinna Disainifestivalil osalemine oli meie esimene osalemine rahvusvahelisel üritusel. Selline kvaliteetne start seadis kõrge lati järgmisteks sammudeks. Väga kasulik oli koondada aasta jooksul saadud info ja hakata seda samm-sammult reaalsetes tingimustes praktiseerima.

Ühest küljest ei olnud me füüsiliselt Tallinnas kohal, kuid teisest küljest andis olemasolev hübriid-formaat kasuliku kogemuse ja arusaama, mida tavatingimustes poleks me kogeda saanud.

Minu arvates osutus väljavalitud Ukraina kaubamärkide esindamine ühes väljapanekute ruumis hämmastavalt tõhusaks. Osalesime festivalil läbi reaalajas vestluste (meie koolitajad lõid sõna otseses mõttes emotsionaalse portaali Ukraina Disainimajast Tallinnas), tänu millele külastajad kuulsid ja nägid ka läbi ekraani meid, saades rohkema osaliseks kui lihtsalt väljapanekutega stendide vahel jalutades.

Pecha-Kuchal osalemine oli minu kui kaubamärgi asutaja jaoks edasiviiv jõud. Kogesin, kuidas keskenduda ja tuua välja oluline ning kuidas seda ZOOMi formaadis publikule edasi anda, see oli erakordne kool”

Svitlana Volkova, Svitla Volka Design asutaja, 2019-2020 koolituse vilistlane, Tallinn Study Tour 2020 osaleja

SEOTUD KOOLITUSED