Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Koolitusprogramm Ekspordi Revolutsioon Ukrainas

ALGAS: 06/2017

LÕPPES: 05/2019

LÕPETATUD

Rahastaja

Eesti Välisministeeriumi arengu- ja humanitaarabi vahendid

Summa

114 060 EUR

Tellija

Ukraina Ekspordiagentuur

Ukraina üleriigiline ekspordi koolitusprogramm “Ekspordi Revolutsioon” loodi Turundusproff OÜ (Marketingi Instituut, Eesti) ja Ukraina riikliku instituudi Export Promotion Office poolt, koostöös Ukraina Majandusarengu ja Kaubanduse Ministeeriumiga.

Kahetasemeline koolitusprogramm töötati välja Ukraina väikese ja kesmise suurusega ettevõtjatele (VKE-le), kes soovisid alustada eksporti ning kogemustega eksportijatele, kes soovisid süstematiseerida ja laiendada oma ekpordialaseid teadmisi ning professionaalseid oskusi.

Programm parendas Ukraina ettevõtete esindajate teadlikkust eksporditegevusest, täiendas varem omandatud teadmisi professionaalsetest ekspordioskustest ning aitas luua kasulikke partnerite võrgustike edaspidiseks rahvusvaheliseks koostööks.

Antud koolitusprogramm osutus Ukraina eksportijate jaoks tõeliselt revolutsiooniliseks mitte ainult selle nime, vaid ka projekti sisu ja lõpptulemuse tõttu.

Rohkem kui 1400 ettevõtet suutsid välja selgitada kuidas eksportida ja rakendada oma ekspordiosakondades radikaalsed muutusi, pääseda ligi rahvusvahelistele turgudele, kaasata rahvusvahelisi partnereid ja laiendada ekspordiriikide nimekirja.

Tänu loodud ekspordiprogrammile on Ukrainas eksportijate arv oluliselt kasvanud, mis omakorda tagab kaudselt majanduskasvu kogu riigis.

Koolitasime kahe aasta jooksul:

 • 1201 Ukraina eksporti alustavat VKE-t (algajate tasemel)
 • 203 Ukraina ekspordi kogemustega VKE-d (edasijõudnute tasemel)

Värbasime osalejaid 17-st erinevast Ukraina piirkonnast, pöörates seejuures erilist tähelepanu Ida-Ukraina regioonide esindatusele antud projektis ning soolisele võrdõiguslikkusele Ukraina ettevõtetes.

Koolituse struktuur algajate tasemel:

 • 9 koolitusmoodulit
 • 14 kogemuslugu
 • 5 kohapealset seminari Ukrainas

Koolituse struktuur edasijõudnute tasemel:

 • 12 koolitusmoodulit
 • 12 virtuaal-tagasisidet mentorite/ ekspertidega individuaalse konsultatsiooni vormis
 • 14 kogemuslugu
 • 5 kohapealset seminari Ukrainas
 • õppereis Tallinnasse

2018 a. küsitluse tulemusel hindasid algajad koolitusprogrammi järgmiselt:

 • Üle 90% osalejatest kasutas või kavatses kasutada oma tegevuses omandatud teadmisi ja töövahendeid programmi ajal
 • 76% vastas, et programm võimaldab intensiivistada ettevõtte eksporti
 • 2 ettevõtet sisenesid uutele turgudele tänu läbitud koolitusprogrammile.

2018 a. küsitluse tulemusel hindasid edasijõudnud koolitusprogrammi järgmiselt:

 • Tänu koolitusel loodud ühisele suhtlusvõrgustikule hoiavad üle 60% osalejaist loodud ühendusi ka peale koolitust, s.h. 6 ettevõtet teatasid ühisprojektide algatamisest
 • 91% osalejatest vastas, et programm võimaldas neil intensiivistuda ettevõtte eksporti
 • 1 ettevõte sisenes tänu läbitud programmile uuele turule.

Koolitusprogrammi tulemused:

 • üle 50% osalejaist leidsid uusi koostööpartnereid, täiendasid ekspordialaseid teadmisi, muutsid ekspordi strateegiat, sisenesid uutele turgudele ja/või suurendasid müüki olemasolevatel eksporditurgudel.
 • 75% osalejatel paranes konkurentsivõime ja toote kvaliteet, suurenesid sissetulekud ja kliendikeskne juhtimine ja/või leidsid uusi partnereid eksporditurgudel.

 

Osalejad hindasid koolitajate kvalifikatsiooni 4.7 punktile 5-punkti skaalal.

Programmi tulemustel suurenes ekspordimüügi kasv osalejate ettevõtetes keskmiselt:

 • + 4.7 mln UAH 1 aasta peale koolitust
 • + 13 mln UAH 2 aastat peale koolitust

 

Meie ettevõttel on varasem ekspordi kogemus, kuid eelmisel aastal olime sisemiste põhjuste tõttu ekspordi peatanud. See programm oli meile väga oluline ekspordi taaskäivitamisel ja õigete valikute tegemisel, põhjalikumaks ja süstemaatilisemaks muutmiseks: seadsime toote jaoks õige hinna, haldasime turundustegevust uuel viisil, suhtlesime klientidega ning õppisime, kuidas valmistuda messiks. Rahvusvaheliste ekspertide/ koolitajate abiga arendasime välja uue ekspordistrateegia, tänu millele plaanime taas eksportida, kasutades koolitusel saadud teadmisi ja kogemusi.

Viktor Andrashko, rahvusvahelise äri juht “Chernihiv autoplant” LLC (400 töötajaga masinatööstus)

Umbes aasta pärast Ukraina Ekspordi Revolutsiooni programmi võin kinnitada, et koolituse käigus saadud teadmised on meile väga kasulikud: omandasime uusi tööriistu, mida kasutame täielikus ulatuses. Ekspertide tase oli silmapaistev. Väga kasulikud koolitusteemad, kuidas teha turu-uuringuid ja õiget teavet koguda, kuidas kohandada oma toodet õigesti ja otsida usaldusväärset partnerit. Olin üllatunud saadud teadmistest, kuidas uutele turgudele siseneda, kuidas töötada turundajate ja partneritega ning kuidas kasutada digitaalseid vahendeid ja e-kaubandust toodete müümiseks.

Kokkuvõttes aitas koolitusprogramm luua ekspordiplaani uute turgude vallutamiseks ja arusaamise kuidas seda rakendada.

Maryna Maltseva, ekspordijuht “Mareven Food Ukraine” LLC (430 töötajaga toiduainetööstus)

Läbitud koolitusrogramm aitas mul esmajoones oma ekspordialaseid teadmisi süstematiseerida. Samuti sain uusi finantsinstrumente, mida kasutada sõlmitavates kokkulepetes. Kasulikke praktilisi näiteid, nt. kuidas oma tooteid tõhusamalt positsioneerida. Olen juba kasutanud saadud teadmisi ja praktilisi oskusi eksportimisel olemasolevatele turgudele ja sisenemisel uutele turugudele.

Tymofii Ranskyi, JSC “Chumak” ekspordijuht (toiduainetööstus, 850 töötajat)

Koolituse läbiviimise tiim: 8 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Koolitusprogramm Ekspordi Revolutsioon on välja töötanud Marketingi Instituut (Eesti) ja Ukraina Ekspordiagentuur, koostöös Ukraina Majandusarengu- ja kaubandusministeeriumiga. Projekti rahastas Eesti Välisministeerium arengu ja humanitaarabi vahenditest.

   

 

 

SEOTUD KOOLITUSED