Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

IT ekspordi programm Ukrainas

ALGAS: 05/2021

LÕPPES: 06/2022

LÕPETATUD

Rahastaja

USAID CEP

Tellija

USAID CEP

Programmi eesmärgid:

  • suurendada IT valdkonna väikese ja keskmise suurusega ettevõtete eksporditeadlikkust ja arusaamist ekspordist;
  • toetada IT valdkonna väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid nende ekspordiäri planeerimisel ja uutele turgudele sisenemisel,
  • vähendada vastupanu ja suurendada osalejate vahelist huvi ekspordialase koostöö vastu.

Programmi tulemusena:

  • IT ettevõtted suurendasid oma ekspordimüüki tänu süsteemsele ja fokusseeritumale ekspordikäsitlusele.
  • IT valdkonna ettevõtted õppisid ettevalmistama alust tulevasele koostööle ja looma sünergiat oma eksporditegevuses.

Koolitusprogrammis osalesid 200 väikese ja keskmise suurusega IT valdkonna ettevõtet, kellest 50 osalesid süvendatud mentorpõhises koolitusprogrammis ja grupimentorluses, et koostada oma ettevõttele ekspordi äriplaane. Sektoripõhises koostöös arendati välja kuni 5 valdkondlikku ühist ekspordiplaani.

Projektijuht: Jaanika Metssalu

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

 

SEOTUD KOOLITUSED