Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas

ALGAS: 08/2021

LÕPPES: 12/2022

LÕPETATUD

Rahastaja

Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) ja USA Välisministeeriumi Saatkond Kiievis programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Eight“ raames

Summa

157 320 EUR

Tellija

Ukraina Ettevõtluse Ekspordiagentuur (EEPO)

Visionest Institute projekt Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas on valitud Emerging Europe Awards „People First Economy Initiative“ kategooria finaali. Oleme väga põnevil ja tänulikud selle tunnustuse eest!

Oleme loonud koos kohalike ekspordikonsultantidega ukrainakeelse ekspordikoolituste programmi, mille raames õpetasime neile ekspordikoolituste planeerimist, koosloomist ja koolitustegevuste läbiviimist rahvusvaheliste mentorite juhendamisel.

Värbamiskampaania tulemusel laekus ekspordikonsultantide koolitusprogrammi vilistlastelt 23 avaldust, kellede hulgast selekteerisime välja 21 osalejat Ukraina erinevatest piirkondadest.

Esmalt läbisid konsultandid koolitajate koolituse, mis hõlmas erinevaid koolitustegevusi, osalejad õppisid iseseisvalt ja grupis töötades üksteiselt mentorite juhendamisel, mille käigus nad omandasid uusi ja täiendasid seniseid oskusi koolituste ettevalmistamisest ja läbiviimisest. Osalejad valisid põhimooduli ja kaks lisamoodulit, neile sobiva õppestiili ning alustasid moodulite I-VI koosloomet väiksemateks jaotatud gruppides. Nad omandasid teadmisi, kuidas koolitusmeetodeid, tööriistu, praktilisi harjutusi ja esitlusviise valida/kasutada ning koolitusi läbi viia, kuidas õpivad täiskasvanud, kuidas suurendada koolituste mõjusust ja luua innovaatilist hea kvaliteediga koolitust.

Koosloomel valminud moodulite sisud ja detailid kohandati ja parendati rahvusvaheliste mentorite juhendamisel.

Koolitajate koolituse lõppedes viisime läbi kohalike väikese – ja keskmise suurusega ettevõtete (edaspidi VKE-de) värbamise Ekspordiakadeemia pilootprogrammi kõikides Ukraina regioonides. Laekus 391 avaldust, kelledest valisime välja 260, neist 240 VKE-d algajate kursusele, kes õppisid iseseisvalt, endale sobivas tempos ja 20 VKE-d edasijõudnute kursusele, kes läbisid programmi koos kodutööde ja tagasisidestamisega.

Seoses sõjategevuse algusega 24.veebruaril 2022 Ukrainas, peatasime koolitustegevused ajutiselt. Samuti asendasime kõik algselt planeeritud kohapealsed tegevused online õppetegevustega ja viisime läbi uue Ukraina VKE-de värbamise juulis 2022. Laekus 721 avaldust, mille hulgast valisime välja 443 Ukraina ettevõtet, neist 26 Ukraina VKE-d edasijõudnute koolitusele ja 420 VKE-d algajate koolitusele, kelledest 323 alustasid iseseisvalt õpinguid online koolitusplatvormil.

Pilootprogrammi läbimiseks vajalikud nõuded täitsid ja lõpetasid edukalt 144 osalejat, neist 118 VKE-d läbisid iseseisva õppega algajate koolituse ja 26 VKE-de esindajat läbisid edasijõudnute tasemega koolituse.

19 innustunud ekspordi konsultanti piloteerisid omandatud teadmisi ja oskusi eesmärgiga kasvatada seeläbi kohalike ettevõtete eksporti lähiaastatel.

Toimusid ka arutelud ekspordi konsultantide ja Ukraina Ettevõtlus Ekspordiagentuuri (EEPO) esindajatega, planeerisime edasised tegevused, et nad saaksid jätkata loodud koolitusmaterjalide ja kohalike konsultantide teadmiste kasutamist iseseisvalt.

Koosloome tulemusena valmisid:

 • 6 koolitusmooduli videod ja materjalid ukraina keeles
 • 6 virtuaalset töötuba ukraina keeles
 • edasijõudnute kodutööde tagasisidestamine ukraina/inglise keeles
 • online kohtumised rahvusvaheliste mentoritega

Pilootkoolituse lansseerimisel kasutati koolituseks sobivad tööriistu ja ühtlustatud esitlusviise. Rahvusvahelised mentorid juhendasid kohalike ekspordikonsultante töötubade läbiviimisel ja Ukraina VKE-de kodutööde tagasisidestamisel.

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid ekspordi koolitajateks õppivad konsultandid programmi järgmiselt:

 • 84% osalejate enesehinnangul kasvasid projekti ajal nende senised teadmised ja oskused
 • 94 % osalejaist pidasid koolitusprojekti kasulikuks
 • 8.4 punktile 10-st väärtustati isklikku ja professionaalset arengut
 • 9.4 punktile 10-st hinnati koolituse korraldust
 • 9.9 punktile 10-punkti skaalal hindasid osalejad koostööd rahvusvaheliste mentoritega

Tagasiside küsitluse tulemusel hindasid kohalikud ekspordi ettevõtjad pilootprogrammi järgmiselt:

 • 93% kohalikest eksportijatest hindasid kõrgelt pilootprogrammis omandatud teadmisi
 • 9.2 punktile 10-st hindasid kõrgelt koolituse kasulikkust
 • 9.7 punktile 10-st hinnati koolituse korraldust
 • 4.8 punktile 5-punkti arvestuses hindasid ettevõtted Ukraina konsultantide oskusi
 • 93% kohalikest eksportijatest hindasid kõrgelt pilootprogrammis omandatud teadmisi

Koolituse läbiviijad: 7 rahvusvahelist mentorit/eksperti & projekti koordinaator Ukrainas

Projektijuht: Kati Järg

Juhtivkoolitaja: Anu-Mall Naarits

Koostööprojekti „Ekspordiakadeemia loomine Ukrainas“ on välja töötanud Marketingi Instituut (Eesti) Ukraina Ettevõtluse Ekspordiagentuuri tellimusel. Projekt on rahastatud Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuse (ESTDEV) ja USA Välisministeeriumi Saatkond Kiievis programmi „Emerging Donors Challenge Program Round Eight“ poolt.

SEOTUD KOOLITUSED