Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu

ALGAS: 05/2022

LÕPPES: 12/2022

Rahastaja

Euroopa Regionaalarengu Fond

Tellija

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus

Programm annab ettevõtjale:

  • ainulaadse võimaluse õppida tipptasemel väliskoolitajatelt, kes ise mainitud turgudel edukalt tegutsevad ehk saada igakülgset nõustamist just endale vajaliku sihtturu eksperdilt;
  • süsteemse raamistiku tegevustest ja ettevalmistustest, mida uutele turgudele minek kaasa toob, pannes rõhku just täna nii oluliste digitaalsete müügikanalite arendamisele ja rakendamisele;
  • võimaluse alustada läbirääkimisi potentsiaalsete partneritega sihtturul – programm sisaldab individuaalseid virtuaalseid kliendikohtumisi;
  • teadmised ja oskused sisenemaks kiiremini ja efektiivsemalt uutele välisturgudele.

Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele.

Programmi sisu ja ülesehitus

Ekspordiprogramm koosneb veebiseminaridest, -konsultatsioonidest ning virtuaalsetest kliendikohtumistest. Konsultantide/koolitajate ja turuekspertide tiim koosneb oma ala ekspertidest, kellel on varasem koostöökogemus sarnastes projektides.

Ajakava aastal 2022:

Sissejuhatus programmi – Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituut – 12.04.

1. moodul Ekspordituru valik – koolitaja Jean Sutton (GBR)

Veebiseminar „Ekspordituru valik ja metoodikad“ – 19.04

Osalejad saavad teadmised, kuidas hinnata oma tootest lähtuvalt erinevate turgude riske ja võimalusi. Samuti õpitakse missugused on uuele turule sisenemise tegevused ja kuidas nende maksumust leida. Selle mooduli läbinuna oskavad osalejad teha läbimõeldud valikuid uute potentsiaaliga turgude osas. Mooduli tulemusena on osaleja õppinud hindama, missugused on tema poolt valitud turule sisenemise peamised riskid ning on koostanud valitud turule sisenemise plaani ja ligikaudse eelarve.

2. moodul Turu-uuringud – koolitaja Jean Sutton (GBR)

Veebiseminar „Turu ja kliendi vajaduste uuring ning analüüs“ – 21.04

Selle mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas saada teada, mis on potentsiaalsete klientide vajadused, samuti õpetada oma valitud sihtturu olulisemate veebiinfokanalite kasutamiseks vajalikke oskusi ja tekitada huvi nende kasutamise vastu. Osalejad annavad nn long listi koostamiseks sisendi, mis arvestab ettevõtte tugevusi ja nõrkusi.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: Tagasiside turu analüüsile ja/või ekspordituru valikule.

3. moodul Turule sisenemise strateegiad – koolitaja Bjørn Hembre (NOR)

Veebiseminar 1  „Positsioneerimine sihtturul“ – 03.05

Veebiseminar 2 „Müügikanali valik“ – 05.05

Selles moodulis sõnastame kõige väärtuslikuma kliendi profiili ja anname teadmised, kuidas positsioneerida oma ettevõte uuel turul ning kuidas luua uuel turul oleva kliendi jaoks sobivat väärtuspakkumist. Selgitame, kuidas valida müügikanalid õige kliendini jõudmiseks ja kuidas leida tänases muutustele avatud tarneahelas uusi võimalusi müügiks. Mooduli tulemusena on osalejad saanud aru müügikanalite eripärast valitud turul ning mõistnud erinevate kanalite kasumlikkust ja selle mõju oma ekspordiplaanile.

Veebiseminaridele järgneb turupõhine veebikonsultatsioon: valitud turu (Soome, Rootsi, Norra või Saksamaa) põhine tagasiside ettevõtte sisenemisstrateegiale sihtturu konsultantidelt.

4. moodul Ekspordikuvand – koolitaja Steve Rawling (GBR)

Veebiseminar „Ekspordikuvandi loomine ja storytelling virtuaalsete kanalite kaudu“ – 31.05

Selles moodulis saab osaleja inspiratsiooni ning vajalikud tööriistad ettevõtte kuvandi loomiseks, ettevõtte loo rääkimiseks ning sisu loomiseks oma veebilehel jms kanalites. Anname osalejatele teadmised, mis on ekspordikuvand ja kuidas seda luua läbi erinevate lugude rääkimise.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõtte loo ülesehitusele ja esitlusele.

5. moodul Müük digitaalsete kanalite kaudu – koolitaja Artem Daniliants (FIN)

Vebinar 1 „Ettevõtte koduleht“ – toimumisaeg 23.08

Vebinar 2 „Ettevõtte e-pood“ – toimumisaeg 25.08

Selles moodulis anname teadmised, kuidas kodulehte muuta klientidele atraktiivseks ja leitavaks ning kuidas kodulehte seadistada nii, et see hakkaks ettevõtte eest tööle ja viiks kindla müügini. Jagame praktilisi näiteid headest ja halbadest kodulehtedest. Osalejad tõlgendavad oma kodulehtede hindamise tulemusi ning mõistavad, missugused peamised kohad vajavad arendamist. Räägime, kuidas muuta e-poodi atraktiivseks müügiinstrumendiks, toome praktilisi näiteid headest ja halbadest e-poodidest. Osalejad saavad aimu sellest, kas neil tasub arendada oma e-poodi, kasutada olemasolevad e-poode turul või teha mõlemat.

Veebiseminarile järgneb 1 veebikonsultatsioon ja 1 turupõhine veebikonsultatsioon. Veebikonsultatsioonil saadakse tehniline tagasiside ettevõtte kodulehele ja/või e-poele. Turupõhisel veebikonsultatsioonil nõustatakse ettevõtet valitud turul digitaalsete müügikanalite valikul turueksperdi poolt.

6. moodul Läbirääkimised – koolitaja Uwe Sponholtz (GER)

Vebinar „Läbirääkimiste alused ja läbirääkimine virtuaalsetes tingimustes“ – 20.09

Osalejad õpivad, kuidas klienti kuulata ja kuidas läbirääkimiste käigus infot koguda, millised on huvi tekitamise võimalused virtuaalses keskkonnas ning kuidas luua köitev veebikontakt. Samuti saadakse teada, milline on läbirääkimiste struktuur ja pidepunktid ning selleks ettevalmistus. Anname osalejatele teadmised, kuidas virtuaalsetes tingimustes läbirääkimisi edukalt läbi viia ning oskused läbirääkimisi ette valmistada.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioonist ja turuspetsiifilisest veebikonsultatsioonist kombineeritud veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõttele läbirääkimistehnikatele. Ettevalmistus turupõhisteks läbirääkimisteks. Kõik konsultatsioonide kuupäevad lepitakse kokku programmi kinnitatud osalejatega eraldi.Veebiseminaridele ja konsultatsioonide jätkuks toimub igal ettevõttel ettevalmistav konsultatsioon, kus valmistutakse kliendikohtumisteks ning tutvutakse potentsiaalsete klientide taustaga. Ekspordiprogramm lõpeb kahe virtuaalse kliendikohtumisega.

 

KANDIDEERI PROGRAMMI SIIN

 

Ekspordiprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

SEOTUD KOOLITUSED