fbpx Printreklaam | Marketingi Instituut

Printreklaam

Tänaseks on neurouuringud tõestanud, et printmeedia mõjub tõhusamalt kui digimeedia, mõjutades ajus piirkonda (ventral striatum), mis näitab huvi ja soovi. Täna arutame print meedia trendidest Ronald Viinaga Ekspress Meediast.

  • Kui palju teie oma töös pöörate tähelepanu neurotestidele ja sellele, kuidas inimesed print meedias avaldatut tajuvad? Missuguseid mõõtmisvahendeid kasutate?
  • Kes on Eestis kõige oskuslikumad printmeedia kasutajad? Mida neilt õppida on?
  • Millele peab print-meedias täna tähelepanu pöörama?
  • Kuidas print meediat kasutada B2B reklaamis? 
  • Kuidas on tänaseks arenenud print meedia tulemuslikkuse mõõtmise võimalused?
  • Missugused on print meedia lähiaastate trendid maailmas ja Eestis?

Saatelõigu pikkus 42.39