Ostu mõjutamine siseraadios

Siseraadiod ehk raadiod, kus mängitakse muusikat ja reklaamklippe, mis on kuulda poes või kaubanduskeskuses on Eestis olnud juba kaua aega.

Ühelt poolt tundub loogiline kasutada siseraadiot, sest suur osa ostuotsustest tehake poes. Teisalt on poes tähelepanu ostmisel ning keeruline mõjutada konkreetse toote ostu, sest inimesed poes on erinevas otsustushetkes ja kohas. Täna jagab oma soovitusi Artist siseraadiote juht Priit Laur. 

  • Kuidas siseraadio mõjutab ostuotsust? Kui palju on inimesi, kes siseraadio põhjal oma otsust muudavad? Kui palju on neid, kellele on see kanal meeldetuletuseks toote ostmisel? MIs rolli siseraadio veel mängib?
  • Kas on erinevused erinevates kategooriates: näiteks impulsstooted või puhastusvahendid vms? Missugused need on?
  • Kas ja mis on vahe ostuotsusel brandide tuntusel?
  • Missugune on klipi roll siseraadios tulemuste saavutamiseks? Kui pikk peaks olema? Kas pigem lihtne või keeruline?
  • Missugune on tulemuste saavutamiseks vajalik minimum korduste arv ning sagedus? MIssugune on maksimum?
  • Missuguseid tulemusi tootjad oma müügis tänu siseraadio kasutamisele saavad?
  • MIs aitab paremaid tulemusi saada?
  • MIssuguste kanalitega on siseraadiot tark kombineerida, et paremaid tulemusi saavutada?

Saatelõigu pikkus 37.30