Select Page

Õppetöö korraldus

Marketingi Instituuti võetakse õppima kõik, kes on väljendanud selleks soovi, on tasunud õppimise eest ja oskavad keelt, milles koolitus toimub vähemalt B2 tasemel. Sõltuvalt koolitusest või tellijast võib olla nõutud ka koolituslepingu sõlmimine.

Marketingi Instituudi koolitusele registreeritakse peale kirjaliku sooviavalduse laekumist Marketingi Instituudi kodulehelt, e-maili teel või Töötukassast. Koolitusel osalemine kinnitatakse hiljemalt kolme tööpäeva jooksul peale avalduse laekumist.

Õppegrupp komplekteeritakse vastavalt laekunud sooviavalduste järjekorrale. Koolitustele registreerimise tähtaeg on hiljemalt 1 tööpäev enne koolituse algust.

Koolitusele registreerunutele saadetakse hiljemalt 1 nädal enne koolituse toimumist e-maili teel, millel on lisatud täpne koolituse toimumisaeg ja -koht ning info koolituskeskkonda ligipääsemise kohta. Õppijal on õigus saada lisainfot kliendisuhete juhilt koolituse kohta.

Koolitusele registreeritakse õpilased nimekirja alusel, osalemise kinnituseks annab õpilane allkirja igal koolituspäeval.

Koolitusgrupi mittetäitumisel Marketingi Instituudil õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel vähemalt kahepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi.

Marketingi Instituudis õpilaste hulgast on õigus välja arvata õppurid, kellel on tasumata õppemaks, kes ei ole koolitusele tulnud õppimise eesmärgil, kes salvestavad loata koolitust või kes kasutavad Marketingi Instituudi koolitusmaterjale koolitusteenuse pakkumisel ilma Marketingi Instituudist kirjalikku luba saamata.

Koolituse eest tasutakse vastavalt e-posti teel esitatud arvele arvel märgitud tähtajaks. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga eraldi kokkulepe.

100% koolituse eest tasutud summast saadakse tagasi vaid siis, kui koolitusel osalemisest loobumisest teatatakse vähemalt viis tööpäeva enne koolituse toimumist. Marketingi Instituut teeb kõik endast oleneva, et õppur saaks sel juhul võimaluse registreerida mõnele järgmisele sama teemalisele koolitusele.

Kui õppija teatab koolitusest loobumisest vähem kui 5 tööpäeva enne koolituse algust või koolituse ajal, siis koolituse eest raha tagasi ei maksta.

Marketingi Instituudi koolituse läbinule väljastatakse tõend või tunnistus. Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või õppija ei saavutanud neid. Tunnistus väljastatakse juhul, kui koolituse käigus hinnati õpiväljundite saavutatust ja koolitusel osaleja saavutas need.

Tunnistusele ja/või tõendile märgitakse vähemalt järgmised andmed: 1) õppija nimi ja isikukood; 2) Marketingi Instituudi nimi ja registrinumber; 3) vastava õppekavarühma registreeringu number Eesti Hariduse Infosüsteemis; 4) õppekava nimetus; 5) koolituse toimumise aeg ja maht; 6) tõendi või tunnistuse väljaandmise koht ja kuupäev; 7) tõendi või tunnistuse number; 8) koolitajate nimed; 9) Marketingi Instituudi juhi allkiri.

Tunnistusel või selle lisas märgitakse ka omandatud õpiväljundid, õpiväljundite saavutatuse hindamise viisid (näiteks eksam, test, praktiline töö või muu taoline) ning hindamise tulemused.