Noorteorganisatsioonide turundus

Noorteorganisatsioonide turundus on suur väljakutse, ühelt poolt töö noorte sihtgrupis, mis muutub kogu aeg ning teisalt on tulemuse saavutamiseks palju erinevaid huvigruppe.

  • Kuidas teie jõuate noorteni? Missuguseid vahendeid kasutate? Rääkige mõni edulugu.
  • Kuidas teete koostööd koolidega? Rääkige mõni edulugu.
  • Noorteorganisatsioonides, kus noored ise organisatsioonist kiiresti välja kasvavad,  on ülioluline järelkasvu tagamine. Missugused on teie parimad kogemused järelkasvu tagamiseks?
  • Kuidas kaasate vilistlasi oma turundusse? Rääkige mõni edulugu 

Saatelõigu pikkus 32.03