fbpx Miks eestlased oma eluga rahul on? | Marketingi Instituut

Miks eestlased oma eluga rahul on?

Emor teatab, et kuigi meie endi silmis on eestlased pigem justkui virisejad ja rahulolematud, on eestlaste rahulolu eluga läbi aastate püsinud kõrge. Nii ka viimasel mõõtmisperioodil 2016. aasta kevadel, mil eluga tervikuna rahul olevate kodanike osakaal ühiskonnas on tõusnud 81 protsendile.

Kõrget rahulolu eluga Eestis aitab mõnel määral selgitada leibkonna majanduslikule olukorrale antud positiivsed hinnangud. Oma leibkonna majandusliku olukorraga on rahul 74% Eesti kodanikest. 

Rahulolu määr küündib mõnes segmendis veelgi kõrgemale: 25–34-aastaste elanike seas on oma leibkonna majandusliku olukorraga rahul 83% inimestest, mis peegeldab ka selle vanusesegmendi edukust praeguses ühiskonnas.

Eesti riigi majandusliku olukorra hindamisel jagunevad Eesti kodanikud enam-vähem kaheks võrdseks segmendiks: 48% peab riigi praegust majanduslikku olukorda heaks ning 46% annab sellele negatiivse hinnangu.

Saatelõigu pikkus 3.49