Loovuse juhtimine

Turundus on tänasel hetkel kaldumas rohkem analüüsi poole kui kunagi varem, kuid samas on teada, et loovuseta kaugele ei jõua. Täna on meil stuudios hinnatud loovagentuuri Vurr loovjuht Rauno Kutti ja meil on hea võimalus avada loovuse teemat lähemalt.

  • Kuidas leiad loovaid inimesi oma agentuuri tööle? Too mõni hea näide!
  • Kuidas arendad oma tiimis loovust ja loovmõtlemist? Missugused on kõige tõhusamad meetodid selleks? Too mõni hea näide!
  • Missugused on loovate inimeste juhi kõige suuremad väljakutsed? Kuidas leiad lahendusi? Too mõni hea näide!
  • Mis tõmbab inimestes loovust maha? Too mõni hea näide!
  • Mida peaks mõni tööstust või kaubandusettevõte õppima teilt kui soovitakse tiimis arendada loovust?

Saatelõigu pikkus 35.08