Select Page

Kvaliteedi tagamine

 1. Leiame või töötame välja igale kliendile sobiva koolituse, mis parandab nende tulemusi.
 2. Täidame oma lubadused, oleme põhjalikud, kiired ja paindlikud.
 3. Oleme kättesaadavad kliendile sobivas suhtluskanalis.
 4. Kasutame interaktiivseid, tõhusaid, vaheldusrikkaid ja täiskasvanud õppijale sobivaid meetodeid.
 5. Valime koolitajateks oma ala parimad praktikud, kes soovivad oma teadmisi ja kogemusi edasi anda. Koolitajaks on inimesed, kellel on koolitatavas valdkonnas töökogemust vähemalt 10 aastat ning kes täiendab oma teadmisi antud valdkonnas igal aastal vähemalt 10 tunni ulatuses.
 6. Kõik koolitajad valmistavad koolitusprogrammi ette koostöös juhtivkoolitajaga tagades sobivate koolitusmetoodikate valiku.
 7. Piloteerime erinevad koolitusmeetodeid pidevalt, et valida välja parimad. Koolitusi auditeeritakse regulaarselt.
 8. Meie töötajate kvalifikatsiooni arendatakse erinevatel koolitustel ja konverentsidel.
 9. Koolitusruum on hästi valgustatud ja ventileeritud, varustatud tänapäevase esitlustehnika, WiFi võrkude ja piisava hulga pistikupesadega, asub hästi ligipääsetavas kohas.
 10. Koolitusi toetab elektrooniline õppekeskkond, kus on lisaõppematerjalid ning võrgustumise võimalused nii koolituse-eelseks kui -järgseks perioodiks.
 11. Iga koolituspäeva lõpus kogume osalejatelt isikustatud tagasisidet, mis on aluseks meie arendustegevusele.
Eriolukorra järgsete nõuete täitmine ja tagamine
 1. Meie juures on olemas kätepesuvõimalus.
 2. Koolitusruumides on tagatud desinfitseerimisvahendid.
 3. Pöörame suuremat tähelepanu pindade puhastamisele ning tuulutame regulaarselt ruume.
 4. Palume kõigil osalejatel esitada koolitusele saabudes vaktsineerimispass, COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend või negatiivne COVID-19 tõend koos isikut tõendava dokumendiga.

Tõendamiseks sobivad digitaalsel või välja prinditud kujul:

 •  kehtiv vaktsineerimispass;
 •  kehtiv COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend;
 •  tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud negatiivne COVID-19 PCR testitõend, mis on kehtiv 72h;
 •  tervishoiuteenuse osutaja või apteegi poolt väljastatud negatiivne COVID-19 antigeeni kiirtestitõend, mis on kehtiv 48h. 

Tõendamiseks ei sobi kontrollimata tingimustes  tehtud kiirtestide (nn koduseks kasutamiseks mõeldud testide) tulemused. Kohapeal testi tegemise võimalus puudub.