Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Varude ja laoprotsesside juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 16/02/2023

Sissejuhatus

Varude vajaduse defineerib ettevõtteäristrateegia. Moodul käsitleb teemasid varude juhtimisest ja arvestusest ettevõtte strateegiliste ja taktikaliste ostuste valguses.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tegemist on täiendkoolitusega inimestele, kes töötavad või omavad teadmisi ja kogemusi ladustamisest, varude juhtimisest koos erinevate  planeerimistegevustega ning ostu ja hankeprotsessidest.

Läbitavad teemad

  • Varude all on igal ettevõttel suur hulk raha, mida ettevõte soovib mujal kasutada. Moodulis käime läbi erinevad varude, nii tööstuslike kui ka kaubanduslike, juhtimise metoodikad.
  • Vaatleme varude tekkepõhjuseid ja varude alandamise võimalusi.
  • Käsitleme kõiki laoprotsesse alates kaupade saabumisest kuni kaupade väljastamiseni.
  • Kuidas teenindada tootmist (KanBan)?
  • Kuidas panna lattu rohkem kaupa kui ladu mahutab?
  • Kuidas leida laost üles kadunud tooted?
  • Kuidas vähendada laokadusid?
  • Kas laoinventuuri tuleb teha kord päevas või kord aastas?

Koolituse läbinu teab

Nõudluse prognoosimise vajalikkust. Teab, miks ettevõttel on vaja või ei ole vaja varusid. Tunneb varude juhtimise viise.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

16.02.2022 – Varude ja laoprotsesside juhtimine (1.päev)
17.02.2022 – Varude ja laoprotsesside juhtimine (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00