fbpx Varude ja laoprotsesside juhtimine. SUVE ERI! | Marketingi Instituut

Varude ja laoprotsesside juhtimine. SUVE ERI!

Sissejuhatus

Varude vajaduse defineerib ettevõtteäristrateegia. Moodul käsitleb teemasid varude juhtimisest ja arvestusest ettevõtte strateegiliste ja taktikaliste ostuste valguses.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Varude all on igal ettevõttel suur hulk raha, mida ettevõte soovib mujal kasutada. Moodulis käime läbi erinevad varude, nii tööstuslike kui ka kaubanduslike, juhtimise metoodikad.
  • Vaatleme varude tekkepõhjuseid ja varude alandamise võimalusi.
  • Käsitleme kõiki laoprotsesse alates kaupade saabumisest kuni kaupade väljastamiseni.
  • Kuidas teenindada tootmist (KanBan)?
  • Kuidas panna lattu rohkem kaupa kui ladu mahutab?
  • Kuidas leida laost üles kadunud tooted?
  • Kuidas vähendada laokadusid?
  • Kas laoinventuuri tuleb teha kord päevas või kord aastas?
Koolituse läbinu teab

Nõudluse prognoosimise vajalikkust. Teab, miks ettevõttel on vaja või ei ole vaja varusid. Tunneb varude juhtimise viise.

Koolitajad

Janek Popell 

Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

LinkedIN

Peep Tomingas 

Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.

LinkedIN

Koolitusmeetod

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Koolituste toimumise ajad
27. august 2020 a. Varude ja laoprotsesside juhtimine. SUVE ERI!
28. august 2020 a. Varude ja laoprotsesside juhtimine. SUVE ERI!
Koolituste hind

790 eur +km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.