fbpx Varude ja laoprotsesside juhtimine | Marketingi Instituut

Varude ja laoprotsesside juhtimine

Sissejuhatus

Varude vajaduse defineerib ettevõtteäristrateegia. Moodul käsitleb teemasid varude juhtimisest ja arvestusest ettevõtte strateegiliste ja taktikaliste ostuste valguses.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tegemist on täiendkoolitusega inimestele, kes töötavad või omavad teadmisi ja kogemusi ladustamisest, varude juhtimisest koos erinevate  planeerimistegevustega ning ostu ja hankeprotsessidest.

Läbitavad teemad
  • Varude all on igal ettevõttel suur hulk raha, mida ettevõte soovib mujal kasutada. Moodulis käime läbi erinevad varude, nii tööstuslike kui ka kaubanduslike, juhtimise metoodikad.
  • Vaatleme varude tekkepõhjuseid ja varude alandamise võimalusi.
  • Käsitleme kõiki laoprotsesse alates kaupade saabumisest kuni kaupade väljastamiseni.
  • Kuidas teenindada tootmist (KanBan)?
  • Kuidas panna lattu rohkem kaupa kui ladu mahutab?
  • Kuidas leida laost üles kadunud tooted?
  • Kuidas vähendada laokadusid?
  • Kas laoinventuuri tuleb teha kord päevas või kord aastas?
Koolituse läbinu teab

Nõudluse prognoosimise vajalikkust. Teab, miks ettevõttel on vaja või ei ole vaja varusid. Tunneb varude juhtimise viise.

Koolitajad

Madis Rõzov

Logistikaekspert

Madisel on pikaajaline rahvusvaheline logistikavaldkonnas töötamise ja juhtimise kogemus. Endine tööandja on Coca Cola HBC, kus Madis alustas laojuhatajana. Liikudes läbi logistikajuhi positsiooni, töötas ta pikka aega Logistikaplussis arendusjuhina, kus vastutas kogu ettevõtte strateegiliste arengusuundade väljatöötamise ja juurutamise eest.

Andrei Gontsharov 

Peaplaneerimisjuht

Lõpetanud Estonian Business School-i finantsjuhtimises. Töötanud Coca Cola Hellenicus, Ericssonis ja Carlsbergis planeerimise valdkonnas. Hetkel töötab Orkla Foods-s Baltikumi planeerimisjuhina.

Koolitusmeetod

Koolituspäev (16 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitused toimuvad ruumides, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitusmaterjalid on saadaval. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 575€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.