Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! Turundusprogramm edasijõudnule

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 16/02/2023

Sissejuhatus

Programmi eesmärk on tõsta Eesti turundajate taset varustades neid praktiliste ja eluliste teadmistega ning turundusoskustega B2B valdkonnas.

Õppijad omandavad B2B ja turundus teadmiste põhimõtteid ja oskusi läbi praktiliste harjutuste. Programm on oma olemuselt koolitatava jaoks praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Õppekava läbimine on heaks aluseks ärijuhtimise, ettevõtluse, turunduse bakalaureuse või ka magistrikraadi läbimiseks.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad end täiendada ja saada uusi teadmisi;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Turunduse analüütika põhimõisted;
 • Analüütika töövahendid;
 • Andmete kasutamine turunduse strateegia loomisel;
 • Andmete kasutamine igapäevases turundustegevuses;
 • Turunduse automatiseerimise juurutamine;
 • Protsessi- ja projektipõhise turunduse võrdlus agiilse turunduse meetodiga;
 • Agiilse turunduse põhietapid ja agiilse turunduse juurutamine.

Koolituse läbinu teab

 • mis on CPA, CPC, conversion rate, transaction, acquisition, ROI jne;
 • millised on turunduses kasutatavad enimlevinud analüütika töövahendid;
 • millised on Google Analytics’i, Facebook Business Manager’i ja teiste töövahendite andmete erinevused ja sarnasused;
 • mis andmed on inimeste kohta olemas ja kuidas neid kasutada personaliseerimisel ning segmenteerimisel;
 • millised on turunduse automatiseerimise lahendused ja platvormid;
 • mis on agiilne turundus ja millised on selle plussid ning miinused;
 • millised on agiilse turunduse tehnoloogilised abivahendid;
 • kuidas minna üle protsessi- ja projektipõhisest turundusest agiilsele turunduse juhtimisele.

Koolitusmeetodid

Turundusprogramm edasijõudnule kestab 5 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva, see on 48 AT , millele lisandub iseseisev töö 5-10 h mooduli järgses nädalas ja kogumaht 148 tundi. Kodutööd ja eksamid esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Eksamil võib kasutada mooduli õppematerjale.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

16.02.2023Kommunikatsioon ja meedia 

22.02.2023Agiilne turundus ja planeerimine

02.03.2023 – AI ja sotsiaalmeedia turundus

23.03.2023 – Turunduse analüütika

13.04.2023Brändi loomine

18.05.2023 – Teenuste strateegia

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ning koolituspäevadel kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00