Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! Tervise ja heaolu juhtimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 03/05/2023

Sissejuhatus

Koolitusele on oodatud kõik, kes soovivad saada praktilisi nõuandeid enese- ja stressijuhtimise kohta!

Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Läbitavad teemad

Sissejuhatus
Programmi eesmärgid ja ülesehitus
Vaimse tervise komponendid
Tervise üldised näitajad – geenid, keskkond, elustiil
Vaimse tervise näitajad – kehaline, vaimne ja hingeline
Positiivne psühholoogia – jõudmine kulgemise ehk flow seisundisse

Tundetarkuse olulisus
Emotsionaalne intelligentsus vaimse tervise kujundamisel
Enesetunne ja enese tundmine – küsimused enese mõistmisel
Teiste tunded ja tunnetamine – peegeldused ja tagasiside

Psühholoogiline turvalisus tööl
Juhi vastutus psühholoogilise turvalisuse eest töökeskkondades
Konfliktoloogia tutvustus
Lahenduste otsimine keerulistest suhetest

Stressi olemus

Stressi valem
Kahjulik ja kasulik muretsemine
3 peamist stressitegurit – muutused, töökeskkond ja reaktsioonid
Stressitegurid oma organisatsioonis
Minu vaimse tervise kaart
Füüsilise ja vaimse heaolu hindamine
Sotsiaalne tervis ehk suhete tervishoid
Keskkond minu ümber – maailm.mille olen ise loonud
Arengukava järgmiseks aastaks heaolu hoidmiseks.
Loovus vaimse tervise tasakaalustajana
Loovuse tähtsus vaimse tervise hoidmisel
Erinevate loovusharjutuste kasutamine enese ja meeskonna häälestamisel
Meditatsioon ja teadveloleku harjutused eneseteadlikkuse kasvatamisel
Kokkuvõte

Koolituse läbinu teab

Koolituse tulemusena osalejad:

  • on teadlikud vaimse tervise komponentidest ja nende tasakaalustamisest;
  • mõistavad psühholoogilise turvalisuse olemust ja selle vajadust töökohal;
  • teavad enda kuue emotsionaalse stiili hetkeseisu;
  • oskavad määrata oma peamisi stressoreid ning tunnevad ära distressi;
  • tunnevad ära kolm peamist stressitegurit;
  • on kursis tervislike eluviiside erinevate mudelitega;
  • on teadlikud elukvaliteedi olulisusest ja mõjutajatest;
  • suudavad toime tulla enese ja oma meeskonna tasakaalus hoidmisega.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) auditoorset tööd ja 5 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

450.00