Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

UUS! Suve intensiivkursus: tõhus müük

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 11/07/2023

Sissejuhatus

“Tõhus müük” on kuue-päevane digitaalne intensiivprogramm, mis on mõeldud ettevõtete juhtidele ja müügiinimestele.

Müük on ettevõtte edu nurgakivi ning kõik teavad, et hea müügitöö on võtmeks klientide ligimeelitamisel ja pikaajaliste suhete loomisel. Kuid kuidas saavutada tõeliselt tulemuslikku müüki? Kuidas kasvatada oma müügiteadmisi ja -oskusi, et eristuda konkurentidest ning saavutada jätkusuutlik edu?

Just nendele küsimustele pakubki vastuseid koolitusprogramm “Tõhus müük”. See intensiivprogramm on loodud spetsiaalselt ettevõtete juhtidele ja müügiinimestele, kes soovivad oma oskusi täiendada ning saavutada silmapaistvaid tulemusi müügitöös.

“Tõhus müük” on loodud lähtuvalt olulistest teemadest, mis on vajalikud tõhusa müügitöö alustalade loomiseks. Koolitus aitab osalejatel mõista, kuhu panna oma müügi fookus ning kuidas luua professionaalselt pikaajalisi ja sooje kliendisuhteid. Oluline osa programmist on müügi käsitlemine süsteemse protsessina, mis võimaldab paremat struktuuri ja lähenemist müügitöös.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

See intensiivprogramm on loodud spetsiaalselt ettevõtete juhtidele ja müügiinimestele, kes soovivad oma oskusi täiendada ning saavutada silmapaistvaid tulemusi müügitöös.

Läbitavad teemad

Müügisuhtlus.  Esmamulje loomine ja usalduse tekitamine edasimüüja jaoks. Edasimüüja vajaduste kaardistamine. Edasimüüjale sobivate lahenduste leidmine.  Müügisuhtluse rutiinid. Kirjalik ja suuline suhtlus. Lojaalse kliendisuhte ehitamine. 

Müük jaekeskkonnas. Visiitide planeerimine. Müüjate koolitamine. Edasimüüja müügiaktiivsuse toetamine. 

Müügimaterjalid. Materjalid müüjate koolitamiseks. Klientide jaoks koostatud materjalid. Müügimaterjalid jaekeskkonnas. Mis materjalidest töötab kõige paremini? 

Toote hinnakujundus. Omahinna arvutus. Hulgi- ja jaehind. Marginalid ja allahindlused. Kampaaniahinnad ja sooduspakkumised. 

Müügilepingud. Missugused on müügilepingute tingimused. Millele lepingutes tähelepanu pöörata? Erinevad lepingute tüübid.

Läbirääkimised. Kuidas saavutada läbirääkimises mõlemaid pooli saavutav lahendus? Läbirääkimisteks ettevalmistumine. Läbirääkimiste tehnikad. Läbirääkimiste praktika.

Koolituse läbinu teab

  • missugused on tõhusa müügisuhtluse alused ja kuidas oma müügisuhtlust korraldada;
  • kuidas müüa toodet jaekeskkonnas;
  • kuidas koostada vajalikud müügimaterjalid;
  • kuidas kujundada toote hinda, kuidas arvutada omahinda ning kujundada hinda jaeketi jaoks;
  • missugused on müügitöös vajalikud lepingud;
  • kuidas edukalt läbi rääkida.

Koolitusmeetodid

Koolitusprogrammis on 6 korda 4 AT moodulit, kokku on 24 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks ja  soovituslikud lisamaterjalid. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 48 tundi.

Programmi lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitus toimub eesti keeles ja veebi vahendusel.

Koolitustingimused

Visionest Institute (endise nimega Marketingi Instituut) koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppesuund: Ärindus ja haldus

Koolituse ajakava

11.07.23 kell 10:00- 13:00 Müügisuhtlus. Koolitaja Katrin Maack

12.07.23 kell 10:00- 13.00 Müük jaekeskkonnas. Koolitaja Katrin Maack

18.07.23 kell 10:00-13:00 Müügimaterjalid. Koolitaja Katrin Maack

19.07.23 kell 10:00-13:00 Toote hinnakujundus. Koolitaja Andre Sevastjanov

25.07.23 kell 10:00-13:00 Müügilepingud. Koolitaja Lev Rubinstein

26.07.23 kell 10:00- 13:00 Läbirääkimised. Koolitaja Lev Rubinstein

Koolituse Hind

6- päevase intensiivprogrammi hind sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist ning koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS.

1,740.00