fbpx UUS! Digitaalse müügi ja äri programm | Marketingi Instituut

UUS! Digitaalse müügi ja äri programm

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Digitaalsus pole kunagi olnud ühegi ettevõtte jaoks nii oluline nagu ta on praegu. See kursus sobib nii neile, kes soovivad oma ettevõtet praeguses väga digitaliseeritud maailmas konkurentsivõimelisemaks muuta, kui ka neile, kes alles alustavad oma digitaalse ettevõtte nullist üles ehitamist.

Kursus koosneb viiest moodulist, millest igaüks hõlmab äri arendamiseks olulisi samme. Alustame sobiva niši leidmisest ning toodete ja teenuste turule toomisest, jätkame lojaalse kliendibaasi loomise ja müügi suurendamisega. Lõppmoodulites keskendutakse rahvusvahelisele majanduskasvule ja finantsplaneerimisele. Kursus on väga praktiline ja pakub reaalses ärimaailmas kasutatavaid tehnikaid ja tööriistu. Meie koolitajatel on pikaajaline rahvusvahelistes ettevõtetes ja ehitusettevõtetes töötamise kogemus.

NB! Koolitus toimub inglise keeles ja osalejate arv on piiratud, et jääks aega iga osaleja teemade arutamiseks ja koosmõtlemiseks. 

Sihtgrupp
 • Ettevõtete juhid või omanikud, kes soovivad õppida, kuidas müügi ja kasumlikkuse suurendamiseks digitaalseid tööriistu / kanaleid integreerida ja kasutada.
 • Kõik, kes plaanivad asutada oma ettevõtet ilma, et neil oleks turunduse taust või kes soovivad oma oskusi ja teadmisi värskendada.
Põhiteemad
 • brändi positsioneerimise ja kliendi määratlemise alused;
 • võrdlusuuringud ja teave konkurentide kohta;
 • omavahenditega äri alustamise (ingl k bootstrapping) põhitõed ;
 • turu valideerimise viisid;
 • oma toote ja kliendikogemuse kujundamine;
 • brändilojaalsuse loomine;
 • kasvu häkkimise mentaliteet;
 • ettevõtte kasvatamine rahvusvaheliselt;
 • mõõdikutepõhise skaleerimisstrateegia loomine;
 • ärimudelite kogukanalite optimeerimine;
 • finants- ja ressursiplaneerimine: tulude ja kulude eesmärkide seadmine;
 • riskijuhtimine.
Koolitusel osaleja õpib
 • kuidas oma kaubamärki positsioneerida,
 • kuidas leida oma nišš ja määratleda sellele vastav klient,
 • mis on võrdlusuuring ja kuidas seda tööriista edukalt kasutada,
 • teadmisi praegustest ja tulevastest äritrendidest,
 • kuidas valida õiget hinnakujundust,
 • kuidas toetada marginaali ja teenida kasumit,
 • peamisi bootstrapping'u tehnikaid,
 • kuidas vältida kasvupiiranguid, kui kasutada saab ainult sisemisi ressursse,
 • kuidas turgu testida,
 • kuidas saada püsikliente,
 • mida tähendab kasvu häkkimise mõiste,
 • kuidas kasutada digitaalseid kanaleid ekspordiks,
 • kuidas laiendada äri rahvusvaheliselt,
 • millised on saadaolevad kanalid ja kuidas neid kasutada (Amazon, Etsy, eBay jne),
 • kuidas viia läbi finantsplaneerimist,
 • millised on olemasolevad investeerimisvõimalused,
 • kuidas riske maandada.
Koolituse läbinu oskab
 • kujundada oma toote või teenuse olulisi aspekte nagu kaubamärk ja hind,
 • teha turuanalüüsi võrdlusuuringute abil ja arendada välja oma konkurentsieelist,
 • leida sobivaid kliente ja kasutada nende vajadusi turu võitmiseks,
 • rakendada turu valideerimise tulemusi oma äristrateegias,
 • analüüsida oma turundustegevust ja valida kõige paremini toimivad kampaaniad,
 • kujundada kliendikogemust, et saada püsikliente ja suurendada müüki,
 • luua rahvusvahelise laienemise strateegiat,
 • valida sobivaid kanaleid ja kasutada neid tõhusalt,
 • rakendada finantsplaneerimist müügi- ja kulueesmärkide seadmiseks, rahavoogude jälgimiseks ja investeeringute tegemiseks,
 • teha tõhusat projektiplaneerimist ja määrata verstaposte,
 • viia läbi riskijuhtimist.
Koolitajad

Andrew Paterson

Andrew Patersonil on suured kogemused peaaegu kõigis äritegevuseks vajalikel erialadel: operatsioonid ja klienditeenindus, rahandus ja kaubandus, ostmine ja turustamine, disainijuhtimine, tootmine, tarneahel ja allhange, e-kaubandus ja turundus. Kõigil nendel erialadel saavutas ta edu tänu meeskondadele, mida ta juhtis, innustas arenema ja mis kõige tähtsam - õppis neilt. Tema kogemus, oskused ja tugev ülemaailmne koostöövõrgustik võimaldavad tal tegutseda juhina või sõltumatu konsultandina, toetades mitmesuguseid ettevõtteid majanduskasvu ja tõhususe strateegiate väljatöötamisel.

Andrew on olnud moe- ja jaekaubanduses tegev aastakümneid. Ta on töötanud Suurbritannia Arcadia Grupis ja peaaegu 8 aastat Baltika Grupis, kus ta  juhtis viite brändikogujat, ostjaid, tarneahelat ja müügianalüütikuid ning vastutas tehaste juhtimise eest. Praegu töötab ta Itaalia kangaäri esindajana ning juhib äri, mille tegevusalaks on kanga import Suurbritanniast ja Iirimaalt Baltimaadesse. Lisaks nõustab ja juhendab Andrew mitmesuguseid loomemajanduse väikeettevõtteid.

Artem Daniliants

Artemi missioon on aidata ettevõtetel digitaalses valdkonnas kasumlikult kasvada. Ta on oma olemuse, südame ja kogemuste poolest kasvuhäkkija ning tal on üle 15-aastane kogemus digitaalturunduses, digiteenuste kavandamises ja juurutamises, programmeerimises ning serverite ja andmebaaside ülal pidamises. Artem on oma digitaalsete ärilahendustega aidanud paljudel alustavatel ettevõtetel laieneda suurettevõteteks. Tema eesmärk on jagada oma kogemusi ja entusiasmi oma õpilaste ning klientidega ning aidata neil digitaalvaldkonna investeeringud ettevõttele raha teenima panna. 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolitusprogrammi läbiviimine

Programmis on kokku 40 AT ja kogumaht 125 tundi sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. 

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult ühel koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes osaleb viiepäevases Digitaalse müügi- ja äriprogrammis ja esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Hind 2080€+ km sisaldab viie koolituspäeva läbiviimist, ligipääsu koolituskeskkonda lisaõppematerjalidele ning koolitusmaterjale elektrooniliselt, iseseisva töö analüüsimist ja tagasisidestamist koolitaja poolt ja igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.