Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Turunduskommunikatsiooni programm

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 29/09/2022

Sissejuhatus

Turunduskommunikatsiooni programmi eesmärk on tõsta Eesti turundajate taset varustades neid praktiliste ja eluliste teadmistega ning ekspertoskustega turunduskommunikatsiooni võtmevaldkondades.

Õppijad omandavad turunduskommunikatsiooni teadmiste põhimõtted ja oskused läbi praktiliste harjutuste. Koolitusprogramm on oma olemuselt koolitatava jaoks praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Õppeprogrammi läbijad on ahvatlevaks tööjõuks turundusspetsialistidena ning paari aastase praktilise töö järel turundusjuhtidena. Edasine spetsialiseerumine on võimalik turunduse analüüsile, turunduse tehnoloogiale, internetiturundusele, ATL ja BTL turundusele, müügijuhtimisele, teeninduse juhtimisele.

Õppekava läbimine on heaks aluseks ärijuhtimise, ettevõtluse, turunduse bakalaureuse või ka magistrikraadi läbimiseks.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või kommunikatsioonijuhti ja nad ise peavad turunduse ning kommunikatsiooniga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Mis on turunduse strateegia;
 • Segmenteerimine ja positsioneerimine;
 • Turunduse tööriistad B2C turul;
 • Turunduseesmärkide seadmine ja turundusplaani koostamine;
 • Kommunikatsioonikanalite valik ja meediaplaneerimine;
 • Pakkumise ja sõnumi koostamine;
 • Kampaania briifi koostamine ja analüüs;
 • Vaatame kuidas see reklaam tegelikult toimib tehniliselt;
 • Tutvume Eestis ühe enimkasutatava programmaatilise reklaami platvormi – Adformiga;
 • Õpime kuidas ja millises rollis kasutada programmaatilist reklaami koos teiste reklaamiliikidega ja miks;
 • Bränd kui juhtimispõhimõte;
 • Brändi väärtused ja alused;
 • Kontaktipunktid (’touchpoints’);
 • Brändi kommunikatsioon ja mõõtmine;
 • Reklaamiseadus, intellektuaalne omand, andmekaitse, tarbijakaitse, ärisaladus;
 • Turunduslikule probleemile sobiva andmekogumismeetodi ja valimi planeerimine;
 • Valimi ja andemekogumise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) meetodid;
 • Andmeanalüüsi võtted ja aruandlus;
 • Teenuste eripära ja sellest tekkivad nõuded turundusele;
 • Teenuste arendus, kvaliteedi kontroll ja hinnnakujundus;
 • Väärtuspakkumise loomine;
 • Siseturundus.

Koolituse läbinu teab

 • turunduse strateegia ja planeerimise põhimõtteid;
 • brändi loomise põhimõtteid;
 • meediaplaneerimise põhimõtteid;
 • turunduskampaaniate planeerimist;
 • turundust mõjutavaid seadusi;
 • tulemusturunduse põhimõtteid;
 • millised on enimkasutatavad reklaamiformaadid;
 • orienteerub reklaamiliigi terminites ja analüütikas.

Koolitusmeetodid

Turunduskommunikatsiooni programm kestab 4 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva see on 48 AT, millele lisandub iseseisev töö 5-10 h nädalas, kokku hinnanguliselt 194 tundi kokku. Kodutööd ja eksamid esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Eksamil võib kasutada mooduli õppematerjale.

Hinnatakse kodutöid ja eksameid. Mooduli koolitaja hindab kodutööd ja eksamid 10 palli süsteemis, millest positiivselt sooritatuks loetakse töid hindele 4 – 10. CMI ehk Marketingi Instituudi sertifikaadi saab kõigi õppesoorituste sooritamisele vähemalt hindele 4. Õppijad varustatakse õppematerjalidega, mis on koostatud ja toimetatud Marketingi Instituudi koolitajate poolt.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäevadel osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisvad tööd ja eksamitöö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

SÜGIS 
29.09.2022 – Turunduse strateegia ja planeerimine
13.10.2022 – Kommunikatsioon ja meedia
27.10.2022Programmaatiline reklaam
10.11.2022 – Brändi loomine
24.11.2022 – Turunduse õiguslikud alused. Turu-uuringute uued meetodid
08.12.2022 – Teenuste turundus

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00