Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Turunduse strateegia ja planeerimine

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 28/02/2023

Sissejuhatus

Turunduse strateegilistest teemadest saab alguse kogu turundus. Kui turundusstrateegia on jäänud tahaplaanile, siis kannatab ülejäänud turundusprotsess. Lisaks strateegilistele otsustele on hädavajalik koostada ka turundusplaan, millest oma tegevuses juhinduda.

Turunduse strateegia ja planeerimine on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Mis on turunduse strateegia;
 • Segmenteerimine;
 • Sihtgrupi valik;
 • Positsioneerimine;
 • Keskkonna analüüs;
 • Turunduseesmärkide seadmine;
 • Turunduse tööriistad B2C turul;
 • Turundusplaani koostamine.

Koolituse läbinu teab

 • mis on turunduse strateegia;
 • kuidas segmenteerida turgu ja valida sobiv sihtgrupp;
 • kuidas positsioneerida toode võrreldes konkurentidega;
 • kuidas analüüsida keskkonda;
 • kuidas seada turunduseesmärke;
 • missugused on levinumad turunduse tööriistad B2C turul ja mida millal kasutada;
 • millest koosneb turundusplaan ja turunduse eelarve ning kuidas seda koostada;
 • kuidas analüüsida turunduskeskkonda, seada turunduseesmärke, koostada turundusplaani ja turunduseelarvet.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kahte kodust tööd ning ühte eksamitööd ja koolitaja tagasisidet saab 03.02.2023 kell 10.00-11.30. Koolituse maht kokku on 32 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisvad tööd ja eksamitöö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse ajakava

Koolitus toimub 28.02.23 kell 10.00-17.15.
Tagasiside saab kodutööle 17.03.2023 kell 10.00-11.30.

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde ja eksami tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

370.00