fbpx Turunduse strateegia ja planeerimine | Marketingi Instituut

Turunduse strateegia ja planeerimine

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Turunduse strateegilistest teemadest saab alguse kogu turundus. Kui turundusstrateegia on jäänud tahaplaanile, siis kannatab ülejäänud turundusprotsess. Lisaks strateegilistele otsustele on hädavajalik koostada ka turundusplaan, millest oma tegevuses juhinduda.

Turunduse strateegia ja planeerimine on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • Mis on turunduse strateegia?
 • Segmenteerimine. 
 • Sihtgrupi valik.
 • Positsioneerimine.
 • Keskkonna analüüs.
 • Turunduseesmärkide seadmine.
 • Turunduse tööriistad B2C turul.
 • Turundusplaani koostamine.
Koolituse läbinu teab
 • Mis on turunduse strateegia?
 • Kuidas segmenteerida turgu ja valida sobiv sihtgrupp?
 • Kuidas positsioneerida toode võrreldes konkurentidega?
 • Kuidas analüüsida keskkonda?
 • Kuidas seada turunduseesmärke?
 • Missugused on levinumad turunduse tööriistad B2C turul ja mida millal kasutada?
 • Millest koosneb turundusplaan ja turunduse eelarve ning kuidas seda koostada.
Koolituse läbinu oskab
 • analüüsida turunduskeskkonda;
 • seada turunduseesmärke;
 • koostada turundusplaani;
 • koostada turunduseelarvet.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kahte kodust tööd ning ühte eksamitööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisvad tööd ja eksamitöö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Koolitaja Anu-Mall Naarits on üle 20 aastase kogemusega turundusjuht erinevates suurettevõtetes: Eesti Kindlustuses, Radiolinjas, Baltikas ning sama kaua ka tudengite ja ettevõtjate koolitaja. Tema tööülesanded on olnud nende ettevõtete turunduse strateegia ja tegevusplaani koostamine ja elluviimine koos turundusmeeskondadega. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 93%.

"Turunduse strateegia ja planeerimise koolitus oli väga sisukas, lisaks teoreetilisele poolele oli praktiline osa, mille käigus lahendasime kaasust, mis omakorda andis palju uusi ideid ja mõtteid, mida saan rakendada enda ettevõttes."

Jeva Siplane

„Nüüd võib julgelt turundama asuda – suur pilt on ees.“

Krista Allikmäe

„Anu-Mall on suurepäraste teadmistega lektor, täis praktilisi näiteid. Üks väheseid üritusi, kus saan nentida, et ületas ootusi. Viisite mu arusaama heast koolitusest uuele tasemele.“

Sven Tupits, www.fotogeen.com

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
30. september 2021 a. Turunduse strateegia ja planeerimine
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde ja eksami tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.