Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Turunduse õiguslikud alused. Turu-uuringute uued meetodid.

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 24/11/2022

Sissejuhatus

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on Eestis üsna vähe käsitletud teema, kuid turundajale oma igapäevases töös ülimalt olulised. Koolitusel saab õppija ülevaate kõikidest olulisematest seadustest, millest ta oma töös juhinduma peab.

Turu-uuringud on turunduse üks alustalasid, ilma milleta ei saa hakkama ükski turundaja. Olenemata sellest, kas uuringud tellitakse või viiakse ise läbi, on vaja teada uuringukvaliteeti määravaid tegureid ja osata ebakvaliteetse uuringu riske ennetada. Turunduses on oluline ROI (Return on Investment) ja see ei tulene mitte odavatest läbiviimiskuludest, vaid asjatundlikkusest.

Turunduse õiguslikud alused ja turu-uuringute uued meetodid on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Reklaamiseadus;
 • Intellektuaalne omand;
 • Andmekaitse;
 • Tarbijakaitse;
 • Ärisaladus;
 • Konkureerimine;
 • Turunduslikule probleemile sobiva andmekogumismeetodi ja valimi planeerimine;
 • Valimi ja andemekogumise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) meetodid;
 • Küsimustiku koostamine ja vastajate valik;
 • Andmeanalüüsi võtted ja aruandlus;
 • Jätku-uuringud;
 • Teisesed andmeallikad.

Koolituse läbinu teab

 • missugused on olulisemad seadused, mis turundaja tegevust mõjutavad ning kuidas nendele oma töös tähelepanu pöörata;
 • missuguseid seadusi peab jälgima reklaamitegevuses;
 • kuidas kasutada kliendiinfot õigesti vastavalt andmekaitseseadusele;
 • missugused on tarbijakaitse põhilised reeglid;
 • mis on ärisaladus ja sellele kohandatav seadusandlus;
 • mis on ebaaus konkurents, kuidas seda ära tunda ja sellele reageerida;
 • missuguseid turu-uuringu meetodeid erinevate probleemide lahendamiseks kasutada;
 • kuidas leida sobiv andmekogumisviis;
 • kuidas määrata sobiv valim;
 • kuidas koostada uuringu küsimustikku ja valida vastajaid;
 • kuidas analüüsida andmeid ja koostada aruanne;
 • kuidas koostada ja läbi viia lihtsamat turu-uuringut;
 • kuidas analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 15 tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi.

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde ja eksami tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

370.00