fbpx Turunduse õiguslikud alused. Turu-uuringute uued meetodid. | Marketingi Instituut

Turunduse õiguslikud alused. Turu-uuringute uued meetodid.

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on Eestis üsna vähe käsitletud teema, kuid turundajale oma igapäevases töös ülimalt olulised. Koolitusel saab õppija ülevaate kõikidest olulisematest seadustest, millest ta oma töös juhinduma peab.

Turu-uuringud on turunduse üks alustalasid, ilma milleta ei saa hakkama ükski turundaja. Olenemata sellest, kas uuringud tellitakse või viiakse ise läbi, on vaja teada uuringukvaliteeti määravaid tegureid ja osata ebakvaliteetse uuringu riske ennetada. Turunduses on oluline ROI (Return on Investment) ja see ei tulene mitte odavatest läbiviimiskuludest, vaid asjatundlikusest.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad:
 • reklaamiseadus;
 • intellektuaalne omand;
 • andmekaitse;
 • tarbijakaitse;
 • ärisaladus;
 • konkureerimine;
 • turunduslikule probleemile sobiva andmekogumismeetodi ja valimi planeerimine;
 • valimi ja andemekogumise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) meetodid;
 • küsimustiku koostamine ja vastajate valik;
 • andmeanalüüsi võtted ja aruandlus;
 • jätku-uuringud;
 • teisesed andmeallikad.
Koolituse läbinu teab:
 • missugused on olulisemad seadused, mis turundaja tegevust mõjutavad ning kuidas nendele oma töös tähelepanu pöörata. 
 • missuguseid seadusi peab jälgima reklaamitegevuses; 
 • kuidas kasutada kliendiinfot õigesti vastavalt andmekaitseseadusele;
 • missugused on tarbijakaitse põhilised reeglid; 
 • mis on ärisaladus ja sellele kohandatav seadusandlus, 
 • mis on ebaaus konkurents, kuidas seda ära tunda ja sellele reageerida;
 • missuguseid turu-uuringu meetodeid erinevate probleemide lahendamiseks kasutada;
 • kuidas leida sobiv andmekogumisviis;
 • kuidas määrata sobiv valim;
 • kuidas koostada uuringu küsimustikku ja valida vastajaid;
 • kuidas analüüsida andmeid ja koostada aruanne.
Koolituse läbinu oskab:
 • koostada ja läbi viia lihtsamat turu-uuringut;
 • analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 15 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi. 

Koolitajad

Koolitaja Kirsi Johanna Koistinen on lõpetanud Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) kooli kus omandas magistrikraadi rahvusvahelises kaubandusõiguses. Alates 2019. aasta augustist töötab Soraineni advokaadi büroos konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühmas. Oma töös puutub palju kokku kaubanduse, reklaami ja tarbijakaitsega seonduvate küsimustega. Nõustab kliente ka andmekaitse ja tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni valdkonnas. 

Koolitaja Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituudi tegevjuht ja Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012. aastal Lennusadama avamisturunduse eest ning olnud turundusteo finaalis 2011. aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. Ta on vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi- ja reklaammaterjalide eest.

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 80%.

"Sain koolitusel hea ülevaate seadustest, mis reguleerivad turundustegevust, ning võimalikest ohtudest, mida vältida (piirangud, erinõuded)."
Kersti Maidra, Televõrgu AS

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
25. november 2021 a. Turunduse õiguslikud alused. Turu-uuringute uued meetodid.
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde ja eksami tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.