fbpx Turunduse õiguslikud alused. Online-koolitus! | Marketingi Instituut

Turunduse õiguslikud alused. Online-koolitus!

Sissejuhatus

ONLINE-KOOLITUS

 

Marketingi Instutuut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on Eestis üsna vähe käsitletud teema, kuid turundajale oma igapäevases töös ülimalt olulised. Koolitusel saab õppija ülevaate kõikidest olulisematest seadustest, millest ta oma töös juhinduma peab.

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • reklaamiseadus;
 • intellektuaalne omand;
 • andmekaitse;
 • tarbijakaitse;
 • ärisaladus;
 • konkureerimine.
Koolituse läbinu teab
 • missugused on olulisemad seadused, mis turundaja tegevust mõjutavad ning kuidas nendele oma töös tähelepanu pöörata. 
 • missuguseid seadusi peab jälgima reklaamitegevuses; 
 • kuidas kasutada kliendiinfot õigesti vastavalt andmekaitseseadusele;
 • missugused on tarbijakaitse põhilised reeglid; 
 • mis on ärisaladus ja sellele kohandatav seadusandlus, 
 • mis on ebaaus konkurents, kuidas seda ära tunda ja sellele reageerida.
Koolitusmeetod

Koolituspäev (4 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 13 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi. 

Koolitaja

Koolitaja Kirsi Johanna Koistinen on lõpetanud Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen) kooli kus omandas magistrikraadi rahvusvahelises kaubandusõiguses. Alates 2019. aasta augustist töötab Soraineni advokaadi büroos konkurentsiõiguse ja tururegulatsiooni töörühmas. Oma töös puutub palju kokku kaubanduse, reklaami ja tarbijakaitsega seonduvate küsimustega. Nõustab kliente ka andmekaitse ja tehnoloogia, meedia ja telekommunikatsiooni valdkonnas. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 80%.

"Sain koolitusel hea ülevaate seadustest, mis reguleerivad turundustegevust, ning võimalikest ohtudest, mida vältida (piirangud, erinõuded)."
Kersti Maidra, Televõrgu AS

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 175€ + km sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com ja ühte kohvipausi.