Turunduse õiguslikud alused

Sissejuhatus

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on Eestis üsna vähe käsitletud teema, kuid turundajale oma igapäevases töös ülimalt olulised. Koolitusel saab õppija ülevaate kõikidest olulisematest seadustest, millest ta oma töös juhinduma peab.

Turundustegevuste õiguslikud aspektid on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • reklaamiseadus;
 • intellektuaalne omand;
 • andmekaitse;
 • tarbijakaitse;
 • ärisaladus;
 • konkureerimine.
Koolituse läbinu teab
 • missugused on olulisemad seadused, mis turundaja tegevust mõjutavad ning kuidas nendele oma töös tähelepanu pöörata. 
 • missuguseid seadusi peab jälgima reklaamitegevuses; 
 • kuidas kasutada kliendiinfot õigesti vastavalt andmekaitseseadusele;
 • missugused on tarbijakaitse põhilised reeglid; 
 • mis on ärisaladus ja sellele kohandatav seadusandlus, 
 • mis on ebaaus konkurents, kuidas seda ära tunda ja sellele reageerida.
Koolitusmeetod

Koolituspäev (4 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse maht kokku on 13 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja saab tõendi. 

Koolitaja

Tea Kookmaa on advokaat, kes tegutseb advokaadibüroos SORAINEN. Tea nõustab igapäevaselt ettevõtteid erinevates õigusvaldkondades, sealhulgas tarbijakaitse, reklaamiõiguse, andmekaitse ja otseturundusega seotud küsimustes. Samuti on Tea oma teadmisi ja kogemust jaganud mitmetel seminaridel ja koolitustel. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 80%.

"Sain koolitusel hea ülevaate seadustest, mis reguleerivad turundustegevust, ning võimalikest ohtudest, mida vältida (piirangud, erinõuded)."
Kersti Maidra, Televõrgu AS

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 125€ + km sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee ja ühte kohvipausi.