Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Turunduse analüütika

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 16/11/2023

Sissejuhatus

See moodul on pühendatud turunduse analüütikale. Tutvustame nii analüütika põhimõtteid kui ka kõige kaasaegsemaid analüütika tööriistu, samuti äriarenduse põhimõtteid. Koolituse raames seletatakse, mis on CPA, CPC, conversion rate jne. ja kuidas neid mõõdikuid kasutada. Lisaks õpitakse püstitama eesmärke OKR metodoloogia abil.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügi- või kommunikatsioonijuhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turundus- ja/või müügijuhti ja kus nad peavad turunduse ja müügiga ise hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi liikuda.

Läbitavad teemad

 • Äriarendus
 • OKR eesmärkide metodoloogia
 • Agiilsed praktikad eduka äriarenduse jaoks
 • 5 kasulikku digitaalset tööriista, millele tuleb tähelepanu pöörata
 • Turunduse analüütika põhimõisted
 • Analüütika töövahendid
 • Andmete kasutamine turunduse strateegia loomisel
 • Andmete kasutamine igapäevases turundustegevuses

Koolituse läbinu teab

Koolituse läbinu oskab:

 • Seada eesmärke kasutades OKR metodoloogiat
 • Google Analytics’it ja Facebook Business Manager’i seadistada ning igapäevaselt kasutada
 • Kasutada muid digitaalseid tööriistu
 • Kasutada andmeid turunduse strateegia loomisel ja igapäevases turundustegevuses

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi, iseseisvat kodust tööd ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com/ on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolituse kogumaht on 18 tundi koos iseseisva tööga.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 390€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

 

390.00