fbpx Turunduse analüütika | Marketingi Instituut

Turunduse analüütika

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

See moodul on pühendatud turunduse analüütikale. Tutvustame nii analüütika põhimõtteid kui ka kõige kaasaegsemaid analüütika tööriistu. Koolituse raames seletatakse, mis on CPA, CPC, conversion rate jne. ja kuidas neid mõõdikuid kasutada. Fookuses on ka turunduse automatiseerimine - teemat vaadeldakse süvitsi ja räägitakse sellest, kuidas automatiseerimist juurutada.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügi- või kommunikatsioonijuhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turundus- ja/või müügijuhti ja kus nad peavad turunduse ja müügiga ise hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi liikuda.
Läbitavad teemad
 • Turunduse analüütika põhimõisted 
 • Analüütika töövahendid
 • Andmete kasutamine turunduse strateegia loomisel 
 • Andmete kasutamine igapäevases turundustegevuses
 • Turunduse automatiseerimise juurutamine
Koolituse läbinu teab
 • Mis on CPA, CPC, conversion rate, transaction, acquisition, ROI jne
 • Millised on turunduses kasutatavad enimlevinud analüütika töövahendid
 • Millised on Google Analytics’i, Facebook Business Manager’i ja teiste töövahendite andmete erinevused ja sarnasused
 • Mis andmed on inimeste kohta olemas ja kuidas neid kasutada personaliseerimisel ning segmenteerimisel
 • Millised on turunduse automatiseerimise lahendused ja platvormid
Koolituse läbinu oskab:
 • Google Analytics’it ja Facebook Business Manager’i seadistada ning igapäevaselt kasutada  
 • Kasutada andmeid turunduse strateegia loomisel ja igapäevases turundustegevuses
 • Juurutada turunduse automatiseerimist igapäevasesse turundustegevusse
Koolitaja

Maarja Kaalep on turundusvallas töötanud üle 15 aasta. Ta alustas meediaagentuuris Mediacom meediaplaneerija ja projektijuhina, liikudes seejärel turundusjuhi ametikohtadele Ajakirjade Kirjastuses ja Swedbankis. Seejärel asus juhtima kõigepealt Eesti turundusmeeskonda ja seejärel kogu grupi digiturundust Tallink Grupis. Viimane aasta on ta juhtinud meediaagentuuri Mindshare. Maarja peab oma suurimaks tööalaseks saavutuseks aastal 2015 võidetud Turundustegu Grand prix’d Epic Estonia kampaania eest. Ta on lisaks igapäevatööle andnud turundusalaseid loenguid Pärnu Kolledžis ja Mainori Majanduskoolis.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas  on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab ühte kodust tööd. Koolituse maht kokku on 18 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolituste toimumise ajad
11. mai 2021 a. Turunduse analüütika
Koolituste hind

Koolituse hind 390€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas ja koolituspäeval kahte kohvipausi ning lõunat.