fbpx Turu-uuringute uued meetodid. Online-koolitus! | Marketingi Instituut

Turu-uuringute uued meetodid. Online-koolitus!

Sissejuhatus

ONLINE-KOOLITUS

 

Marketingi Instutuut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Turu-uuringud on turunduse üks alustalasid, ilma milleta ei saa hakkama ükski turundaja. Olenemata sellest, kas uuringud tellitakse või viiakse ise läbi, on vaja teada uuringukvaliteeti määravaid tegureid ja osata ebakvaliteetse uuringu riske ennetada. Turunduses on oluline ROI (Return on Investment) ja see ei tulene mitte odavatest läbiviimiskuludest, vaid asjatundlikusest.

Turu-uuringud on üks moodul Turunduskommunikatsiooni programmist.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • turunduslikule probleemile sobiva andmekogumismeetodi ja valimi planeerimine;
 • valimi ja andemekogumise (kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed) meetodid;
 • küsimustiku koostamine ja vastajate valik;
 • andmeanalüüsi võtted ja aruandlus;
 • jätku-uuringud;
 • teisesed andmeallikad.
Koolituse läbinu teab
 • missuguseid turu-uuringu meetodeid erinevate probleemide lahendamiseks kasutada;
 • kuidas leida sobiv andmekogumisviis;
 • kuidas määrata sobiv valim;
 • kuidas koostada uuringu küsimustikku ja valida vastajaid;
 • kuidas analüüsida andmeid ja koostada aruanne.
Koolituse läbinu oskab
 • koostada ja läbi viia lihtsamat turu-uuringut;
 • analüüsida turu-uuringu tulemusi ja teha sellest järeldusi.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (4 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 39 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitajad

Koolitaja Anu-Mall Naarits, Marketingi Instituudi tegevjuht.

Anu-Mall Naarits on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012. aastal Lennusadama avamisturunduse eest ning olnud turundusteo finaalis 2011. aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. Ta on vastutanud muu hulgas otseturunduse, müügi- ja reklaammaterjalide eest.

Soovitajad

"Mulle meeldis kõige rohkem vaatlus Jõuluturul ja järelduste tegemise loogika." (Marit)

"Huvitav oli praktiline pool ja konkreetne meetodite kirjeldus ning nüansid." (Mart)

"Koolitaja oli väga professionaalne, abivalmis ja sõbralik. Koolitusmaterjal väga sisukas ja arusaadav." (Kadri)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 175€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.