Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 18/10/2023

Sissejuhatus

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.
Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Läbitavad teemad

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

 • Kuulamine ja mõistmine
 • Avatus, ausus ja positiivsus
 • Koostöö lahenduste leidmiseks
 • Austus, austamine
 • Mõistmine, mitte hukkamõistmine

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

 • Kahe inimese omavaheline suhtlemine
 • Inimese ja grupi vaheline suhtlemine
 • Gruppidevaheline suhtlemine

Usaldus

 • Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.
 • Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?
 • Usalduse kahanemine. Mida teha?
 • Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

Grupp või meeskond

 • Mille poolest need omavahel erinevad?
 • Grupile omased omadused ja käitumised
 • Efektiivse meeskonna tunnused
 • Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

Meeskonna arenguetapid

 • Meeskonna areng ja dünaamika
  1) Loomine
  2) Vastandumine
  3) Täpsustamine
  4) Teostamine
 • Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

Meeskonnarollid

 • Belbini meeskonnarollid
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal
 • Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine
 • Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.
 • Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

Kokkuvõte

Koolituse läbinu teab

 • mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ja sellele järgneb kodune töö ning koolitaja tagasisidet. Koolituse kogumaht on 18 tundi koos grupimentorlusega  10.11.23

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse Hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

450.00