fbpx Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda | Marketingi Instituut

Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Koolitusele on oodatud juhid, kes on asunud uut meeskonda juhtima või looma. Samuti juhid, kes soovivad kujundada oma praegusest meeskonnast hästi koostoimivat ning tulemuste saavutamisele pühendunud meeskonda.

Kui Sa saad aru, mida inimesed tahavad ja miks nad seda soovivad, on Sul võimalik leida ka viis edu saavutamiseks koos. Aktsepteeri teisi nendena, kes nad on ja loo neile arenguks sobiv keskkond.
 
Koolituse viib läbi ja tunnistuse/tõendi väljastab Invicta OÜ.
Sihtgrupp

Koolitusele on oodatud kõik juhid, kes on asunud uut meeskonda looma või juhtima, samuti juhid, kelle meeskonnas toimuvad muutused (liitumised, lahkumised, uued rollid ja ülesanded vmt) ja kes soovivad olla selles protsessis oma meeskonnale paremad juhid – liidrid.   See koolitus sobib Sulle, kui soovid oma meeskonnast kujundada tugevat, tasakaalus ning hästi koostööd tegevat meeskonda. Lisaks meeskonna kujundamise, motiveerimise ja juhtimise oskusele saad sellel koolitusel häid mõtteid enesearendamiseks.

Koolituse eesmärgid

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, kuidas meeskonnad kujunevad ja arenevad;
 • teab, mida on vaja teha hästi koostoimiva meeskonna loomiseks;
 • teab, kuidas luua, hoida ja arendada positiivseid suhteid meeskonnas ja inimeste vahel;
 • on tutvunud meeskonnarollidega ja mõistab nende tähtsust meeskonna kujundamisel ja tulemuste saavutamisel;
 • teab, kuidas oma meeskonda selle arengu eri etappides toetada, motiveerida ja juhtida.
Koolituse programm

Head ja avatud suhted meeskonnas, organisatsioonis

 • Kuulamine ja mõistmine
 • Avatus, ausus ja positiivsus
 • Koostöö lahenduste leidmiseks
 • Austus, austamine
 • Mõistmine, mitte hukkamõistmine 

Suhtlemistehnikad ja nende mõju eri olukordades

 • Kahe inimese omavaheline suhtlemine
 • Inimese ja grupi vaheline suhtlemine
 • Gruppidevaheline suhtlemine

Usaldus

 • Mida mõistame usalduse all? Usalduse definitsioon.
 • Usalduse kasvatamine. Mis aitab tekitada usaldust tööl?
 • Usalduse kahanemine. Mida teha?
 • Usalduse 6 võtmeelementi (N. Heaps)

 Grupp või meeskond

 • Mille poolest need omavahel erinevad?
 • Grupile omased omadused ja käitumised
 • Efektiivse meeskonna tunnused
 • Meie meeskonna kokkulepped ja põhireeglid

 Meeskonna arenguetapid

 Meeskonna areng ja dünaamika

1) Loomine
2) Vastandumine
3) Täpsustamine
4) Teostamine
Kuidas juhtida meeskonda ja inimesi erinevates arenguetappides? Praktilised soovitused juhile

Meeskonnarollid

 • Belbini meeskonnarollid
 • Sinu meeskonna tugevused ja nõrkused Belbini rollide põhjal
 • Kasutamata või varjatud potentsiaali leidmine
 • Efektiivne meeskond. Keda juurde vajan ja keda pean arendama.
 • Meeskonnarollide vaheline tasakaal, kompenseerimise võimalused

 Kokkuvõte

Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) auditoorset tööd ja 10 AT iseseisvat tööd koos tagasisidega grupimentorluses.

Koolitus on üles ehitatud treeningu põhimõttel, st. uusi oskusi omandatakse ning arendatakse praktiliste tegevuste ja isikliku kogemuse saamise kaudu. Selleks, et iga osaleja saaks juba koolitusel oma oskusi maksimaalselt arendada on grupi suuruseks kuni 12 osalejat. Väike grupp võimaldab treeneril tegeleda iga osalejaga personaalsemalt.

Käesolev koolitus sisaldab:
75% praktilisi aktiivõppemeetodeid, sh: grupitööd, diskussiooniülesanded, individuaalsed ülesanded ja eneseanalüüsi ülesanded, arutelud, juhtimiskaasuste lahendamine, kodutöö, Isikliku Arenguplaani koostamine.
25% lühiloenguid teooriate tutvustamiseks koos treeneripoolsete selgituste ja näidetega praktikast.

Koolitaja

Kristi Sell on täna Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste korraldamise talituse juhataja, muuhulgas on ta varasemalt töötanud 15 aastat Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametis kontrolliosakonna juhataja, sisekoolitaja, coach’i ja peaspetsialistina. Kristil on edukaks treeneritööks olemas ILM Master Trainer Certificate. Ta on läbinud  PRIA juhtide akadeemia coachiva juhtimise arenguprogrammi ja coach’i väljaõppe ning sisekoolitaja koolituse (SELF II).

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://invictaeesti.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
19. oktoober 2021 a. Tulemuslik meeskond – kuidas selleni jõuda
Koolituste hind

Koolituse hind 450€ +km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, iseseisva töö tagasisidestamist grupimentorlusena, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.