Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Transpordilogistika ja väliskaubandus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 23/03/2023

Sissejuhatus

Rahvusvaheliste tarnelepingute oluline punkt on tarnetingimused. Moodul annab ülevaate ja praktilisi näpunäited, kuidas ettevõttes organiseerida rahvusvahelist transporti ja koostada korrektseid tarnelepinguid.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad

  • Incoterms,
  • rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, kaasnevad riskid ja riskide maandamise viisid,
  • logistikateenused,
  • veo- ja ekspedeerimislepingud,
  • vedaja vastutus-, ekspedeerija vastus- ja veosekindlustus.

Koolituse läbinu teab

Tunneb incoterm-e, tunneb rahvusvahelise kaubanduse põhiprintsiipe, oskab lugeda ja koostada väliskaubanduselepinguid, oskab valida partnereid ja juhtida transpordilogistikat.

Koolitusmeetodid

Koolituse kogumaht 16 AT, mis sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega. COVID-19 leviku tõkestamiseks ettenähtud ohutusnõuetega tutvu siin.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituse ajakava

23.03.2023 – Transpordilogistika ja väliskaubandus (1.päev)
24.03.2023 – Transpordilogistika ja väliskaubandus (2.päev)

Koolituse Hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

575.00