fbpx Transpordilogistika ja väliskaubandus | Marketingi Instituut

Transpordilogistika ja väliskaubandus

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Rahvusvaheliste tarnelepingute oluline punkt on tarnetingimused. Moodul annab ülevaate ja praktilisi näpunäited, kuidas ettevõttes organiseerida rahvusvahelist transporti ja koostada korrektseid tarnelepinguid.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte.

Läbitavad teemad
  • Incoterms,
  • rahvusvahelised konventsioonid ja lepingud, kaasnevad riskid ja riskide maandamise viisid,
  • logistikateenused,
  • veo- ja ekspedeerimislepingud,
  • vedaja vastutus-, ekspedeerija vastus- ja veosekindlustus.
Koolituse läbinu teab

Tunneb incoterm-e, tunneb rahvusvahelise kaubanduse põhiprintsiipe, oskab lugeda ja koostada väliskaubanduselepinguid, oskab valida partnereid ja juhtida transpordilogistikat

Koolitajad

Tõnis Hintsov

Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

LinkedIN

 

Tiit Tammemägi

Nõukogu esimees
Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti

Tammemägi on kauaaegne ICC Kaubandusõiguse ja -praktika komisjoni liige ning Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja kirjastajaTa on kirjutanud kasutajajuhised kolmele viimasele Incotermsi versioonile. Ta on kaasautor mitmes ekspordi, väliskaubanduse ja logistika käsiraamatus. Aktiivse väliskaubanduskoolitajana peab ta loenguid eesti, inglise ja vene keeles. Tiit Tammemägi on innukas ICC loodud väliskaubanduse “ühiskeele” ning “Make Trade Simple!” põhimõtete propageeerija.

LinkedIN

Koolitusmeetodid

Koolituse kogumaht 16 AT, mis sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituspäev sisaldab samuti ettevõtete külastusi ning ärisimulatsioone.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb kõigil koolituspäevadel, saab selle kinnituseks tõendi, kus on märgitud läbitud moodulid ja akadeemiliste tundide koguarv.

Koolitustingimused

Koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Juhtimine ja haldus

Koolituste toimumise ajad
24. märts 2022 a. Transpordilogistika ja väliskaubandus 1. päev
25. märts 2022 a. Transpordilogistika ja väliskaubandus 2. päev
Koolituste hind

Koolituse hind on 575€ + km  sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.