Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Tootejuhtimine äri kasvatamiseks

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 28/09/2023

Sissejuhatus

Toote juhtimine äri kasvatamiseks on koolitusprogramm, mis aitab luua selge pildi ja välja töötada lahendused oma ettevõtte või organisatsiooni kasvatamiseks alustades strateegiaga ja lõpetades tegevusplaaniga. Koolituspäevade järel teevad osalejad iseseisvalt tööd, millele arutavad läbi grupimentorluse sessioonis. 

Õppijad omandavad toote juhtimise põhimõtted ja oskused läbi praktiliste harjutuste. Koolitusprogramm on oma olemuselt koolitatava jaoks praktiline, tulemuslik ja interaktiivne.

Õppeprogrammi läbijad on ahvatlevaks tööjõuks tootearenduse kui ärijuhtimise pooles. Edasine spetsialiseerumine on võimalik tehnilisele tootedisainile ja arendusele, ettevõtte juhtimisele, või ärikliendi müügijuhtimisele.

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Tootedisainerid, kellel on vaja oma toode edukalt tuurde tuua;
 • Ettevõtjad, kes peavad mõistma, kuidas oma äri kasvatada;
 • Tootespetsialistid, -insenerid, kes peavad võtma vastutuse oma toote äriarenduse eest;
 • Müügijuhid, kes peavad vastutame äriarenduse eest;
 • Turundus- ja brändijuhid, kes soovivad oma vastutusvaldkonda laiendada;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid äriarenduses.

Läbitavad teemad

 • Turu analüüs.
 • Kuidas luua strateegiat;
 • Segmenteerimine ja positsioneerimine;
 • B2B turu ja teenuste strateegia eripärad;
 • Eesmärkide seadmine ja plaani koostamine;
 • Turundusvahendite valik ja planeerimine;
 • Digiturunduse vahendid;
 • Andmeanalüüs;
 • Väärtuspakkumise loomine;
 • Siseturundus;
 • Agiilne lähenemine arendusele.

Koolituse läbinu oskab

 • kuidas analüüsida turgu;
 • kuidas luua toote ja teenuse strateegiat ja plaani;
 • kuidas planeerida agiilset tootearendust,
 • tooteturunduse tulemuslikkuse põhimõtteid;
 • B2B digiturunduse põhimõtteid.

Koolitusmeetodid

Programm kestab 4 kuud. Selle aja sees on 6 lähiõppepäeva see on 48 AT, millele lisandub iseseisev töö 5-10 h nädalas, kokku hinnanguliselt 192 tundi kokku. Kodutööd  esitatakse läbi kasutajasõbraliku ja lihtsa elektroonilise õppekeskkonna Talent LMS. Koduste tööde tagasiside mentorsessioonid toimuvad Zoom keskkonnas.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

 

Koolitustingimused

Visionest Institute (endise nimega Marketingi Instituut) koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Programmi moodulid

28.09.2023Strateegia loomine äriturul

05.10.2023Agiilne turundus ja planeerimine

26.10.2023B2B digiturundus

16.11.2023 – Turunduse analüütika

14.12.2023Turuanalüüs

21.12.2023 – Teenuste strateegia

PROGRAMMI MOODULID

Koolituse Hind

6-moodulilise koolitusprogrammi hind 2080€ + km sisaldab koolituspäevade läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS, igal koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat.

2,080.00