Toote kohandamine välisturule minekuks

Sissejuhatus

EAS koostöös Marketingi Instituudiga korraldab eksportijatele koolituse  „Toote kohandamine välisturule minekuks“, mida rahastab Euroopa Regionaalarengufond.

Koolituse eesmärk

Tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks.

Anda teadmised ja oskused kuidas kohandada olemasolev toode vastavaks välisturu vajadustele, kuidas selgitada välja välisturu klientide nõudluse eripäras, mida ja kuidas konkurendid pakuvad ja millised on trendid.

 

Koolitus annab vastused küsimustele
  • Kuidas välja selgitada olemasoleva toote kohandamist vajavad aspektid, et toode vastaks välisturu klientide ootustele?
  • Kust ja kuidas leida infot, mida ja kuidas pakuvad konkurendid?
  • Kuidas juhtida toote kohandamist?
  • Kuidas kaasata toote kohandamise protsessi kõik olulised partnerid?
  • Kuidas saada võimalikult kiiresti ja soodsalt sihtturult kohanduste kohta tagasisidet?
Koolituse sihtgrupp

Ekspordiga tegelevate ja eksporti plaanivate ettevõtete esindajad. Koolitusel osalemise piirangud.

Koolitaja ja praktikud

Koolitaja Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid koolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on kogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid koolitusi ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012. aastal Lennusadama avamisturunduse eest ning olnud turundusteo finaalis 2011. aastal Ekspordirevolutsiooni programmi, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. 

Praktilist kogemust jagavad:

Leida Kikka, Samelin AS juhatuse esimees-tegevdirektor, kes vastutab ettevõtte üldjuhtimise, messidel ja kliendiüritustel osalemise, uute klientide leidmise, uute toodete välja töötamise, müügimeeskonna töö juhtimise, uute toodete arendamise ja arendusprotsessi juhtimise ja jälgimisega tootmises, kliendisuhete juhtimise, tellimuste haldamise, suhtlemise suurklientidega, projektide läbiviimise koostöös tootmisega eest. 

Mauri Abner  on pikaajalise telekommunikatsiooni taustaga enne kui ta asus tööle oma perefirmas Radis OÜ disainmööbli ekspordijuhina. Mauri on hinnatud tootearendaja ja osalenud Radis OÜ toodetega mitmetel välismessidel.

Gristel Tali 

Tarmo Tali 

Lisainfo

Aivi Tinnus, kliendisuhete juht, 5688 6008, info@mi.ee.

Registreerimine EASi kodulehel SIIN

 

 

 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind 30€ + km sisaldab koolitusmaterjale koolituskeskkonnas, kahte kohvipausi ja lõunat.