fbpx Teenuste turundus | Marketingi Instituut

Teenuste turundus

Sissejuhatus

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Teenustemajandus on järjest suurema osakaaluga ning paljud ettevõtted on teenustepõhised. Samas teenuste olemus ja turundamine erinevad oluliselt toodetest ja nende turundamisest.

Selles moodulis õpitakse mõistma teenuste ja toodete eripära ning teenuste turunduses kasutatavaid võtteid.

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • teenuste eripära ja sellest tekkivad nõuded turundusele;
 • teenuste arendus ja kvaliteedi kontroll;
 • teenuste hinnakujundus;
 • väärtuspakkumise loomine;
 • siseturundus.
Koolituse läbinu teab
 • kuidas erinevad tooted teenustest ning kuidas seda teenuste turunduses ära kasutada;
 • kuidas arendatakse teenuskontseptsioone;
 • kuidas juhitakse teenuste kvaliteeti;
 • kuidas kujundadakse teenuste hindu;
 • kuidas luuakse tasakaalustatud väärtuspakkumine klientidele, töötajatele ja omanikele;
 • mis on siseturundus ja kuidas seda kasutada. 
Koolituse läbinu oskab
 • analüüsida oma ettevõtmist läbi erinevate teenuskontseptsioonide mudelite; 
 • koostada lihtsamat tasakaalustatud väärtuspakkumist klientidele, töötajatele ja omanikele.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

Koolitaja

Anu-Mall Naarits, kes on Eesti üks tuntumaid turunduskoolitajaid ja turunduskonsultante, kellel on turunduskogemust üle 20 aasta. Ta on juhtinud turundus- ja müügimeeskondi Baltikas, Radiolinjas (praegune Elisa), Eesti Kindlustuses (praegune If Kindlustus) ning viinud läbi sadu erinevaid turunduskampaaniad ja võitnud muu hulgas Turundusteo auhinna 2012 aastal Lennusadama avamisturunduse eest, olnud turundusteo finaalis 2011 aastal Ekspordirevolutsiooni turunduskampaaniaga, mis tehti koostöös EAS-iga. Anu on Tallinn Marketing Weeki peakorraldaja. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 98%.

"Terve koolitus oli huvitav ja kinnitas ka mu enda nägemust oma ettevõttes toimuvast." (Evelin)

"Väga hea, et loengule lisaks saime ka ise kaasa arutleda oma kogemuste näitel ja lahendada ülesandeid." (Marii)

"Koolitus oli meeldiv, andis kindlust, et olen õigel teel." (Raido)

"Aitäh hea koolituse eest! Sain palju mõtteid, mida edaspidi oma töös rakendada." (Kärt)

"Meeldis süsteemne teema käsitlus ja elulised näited." (Riina)

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituste toimumise ajad
9. detsember 2021 a. Teenuste turundus
Koolituste hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com ja tunnistust või tõendit koolituse osalemise eest.