Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Select Page

Teenuste strateegia

Marketingi Instituut on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner

ALGAB: 06/12/2023

Sissejuhatus

Teenustemajandus on järjest suurema osakaaluga ning paljud ettevõtted on teenustepõhised. Samas teenuste olemus ja turundamine erinevad oluliselt toodetest ja nende turundamisest.

Selles moodulis õpitakse mõistma teenuste strateegiat ja toodete eripära ning teenuste turunduses kasutatavaid võtteid.

 

Sihtrühm - kellele on neid teadmisi vaja?

 • Turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • Müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • Tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti, kus nad ise peavad turunduse ja müügiga hakkama saama;
 • Konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • Turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.

Läbitavad teemad

 • Teenuste eripära ja sellest tekkivad nõuded turundusele;
 • Teenuste arendus ja kvaliteedi kontroll;
 • Teenuste hinnakujundus;
 • Väärtuspakkumise loomine;
 • Siseturundus.

Koolituse läbinu oskab

 • kuidas erinevad tooted teenustest ning kuidas seda teenuste turunduses ära kasutada;
 • kuidas arendatakse teenuskontseptsioone;
 • kuidas juhitakse teenuste kvaliteeti;
 • kuidas kujundadakse teenuste hindu;
 • kuidas luuakse tasakaalustatud väärtuspakkumine klientidele, töötajatele ja omanikele;
 • mis on siseturundus ja kuidas seda kasutada;
 • kuidas analüüsida oma ettevõtmist läbi erinevate teenuskontseptsioonide mudelite;
 • kuidas koostada lihtsamat tasakaalustatud väärtuspakkumist klientidele, töötajatele ja omanikele.

Koolitusmeetodid

Koolituspäev 8 AT sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas https://marketingiinstituut.talentlms.com on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 32 tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10.

Koolitustingimused

Visionest Institute (endine Marketingi Instituut koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil https://marketingiinstituut.talentlms.com. Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on meil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta.

Täienduskoolituse õppekavarühm: Turundus ja reklaam

Koolituse Hind

Koolituse hind 370€ + km sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduse töö hindamist ja tagasisidet koolitaja poolt, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas Talent LMS ja tunnistust või tõendit koolituse osalemise eest.

370.00