fbpx Suuline ja kirjalik kommunikatsioon (koolitus tellimisel) | Marketingi Instituut

Suuline ja kirjalik kommunikatsioon (koolitus tellimisel)

Sissejuhatus

Kirjalik ja suuline kommunikatsioon on turundaja üks põhilisi tööriistu, mille sujuv käsitlusoskus on oluline. 

Kirjalik ja suuline kommunikatsioon koolitus on mõeldud väiksemate ettevõtete turundusjuhtidele ning suuremate ettevõtete turundusspetsialistidele kaasaegse praktilise turundusteadmise omandamiseks. 

Sihtgrupp
 • turundusjuhid, kellel on kuni paariaastane töökogemus;
 • müügijuhid või kommunikatsiooni juhid, kes soovivad kasvada turundusjuhiks;
 • tegevjuhid ettevõtetes, kus ei ole turunduse ja/või müügijuhti ja nad ise peavad turunduse ning müügiga hakkama saama;
 • konsultandid, kes nõustavad ettevõtteid, näiteks reklaamibüroode projektijuhid või europrojektide kirjutajad;
 • turundusassistendid ja –spetsialistid, kes soovivad karjääriredelil edasi areneda.
Läbitavad teemad
 • ettevalmistamine esinemiseks;
 • liftikõne;
 • esinemishirmude ületamine;
 • muljetavaldav esitlus;
 • kirjaliku kommunikatsiooni alused.
Koolituse läbinu teab
 • kuidas ennast esinemiseks ette valmistada;
 • mis on liftikõne ja kuidas seda koostada;
 • kuidas saada üle esinemishirmudest;
 • missugused tegurid loovad muljetavaldava esitluse;
 • kuidas kirjalikult suhelda.
Koolituse läbinu oskab
 • koostada ja ette kanda presentatsiooni;
 • koostada ladusat turundusteksti.
Koolitusmeetodid

Koolituspäev (8 AT) sisaldab teoreetilist sissejuhatust teemasse, iseseisvaid- ja grupiharjutusi ning arutelusid ning koolitaja tagasisidet. Koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee on koolitusmaterjalid iseseisvaks läbitöötamiseks. Koolitus sisaldab kodust tööd ja koolitaja tagasisidet sellele. Koolituse maht kokku on 21 akadeemilist tundi.

Koolituse lõpetaja, kes osaleb ainult koolituspäeval, saab selle kinnituseks tõendi. Koolituse lõpetaja, kes lisaks koolituspäeval osalemisele esitab iseseisva töö ning saab sellele koolitaja tagasiside ja hinnangu, saab selle kinnituseks tunnistuse, kus on ära märgitud hinne. Hinnatakse 10 palli süsteemis, positiivsed hinded on 4-10. 

 

Koolitaja

Koolitajaks on teeninduspsühholoogia õppejõud ja teenindusettevõtte juhtimiskogemusega praktik Katrin Aedma. Katrin Aedma on õppejõuna, koolitaja ja konsultandina töötanud ligi 20 aastat. Ta on oma sära ja aktiivse, veenva ja meeldejääva esinemise tõttu olnud oodatud esineja paljudele konverentsidele.

Katrin on seisuga mai 2014 esinemiskoolitusi viinud Eestis läbi enam kui 5000-le osalejale. Lisaks välismaal – näiteks Norras, Hispaanias, Indias. Katrin Aedmat tuntakse kui interaktiivset esinejat, kes paneb olenemata kuulajate arvust inimesed kaasa mõtlema, kaasa rääkima ja koos tegutsema.

Kuula ka Turundusraadio saadet, kus külaliseks oli Katrin Aedma. 

Soovitajad

Koolitusel osalenute rahulolu on 93%.

"Mulle meeldis kõik!" (Andre)

"Meeldis kogu teemakäsitlus - näited, lood, videod." (Kersti)

"Super päev. Palju häid mõtteid." (Kärt)

"Ootused täitusid rohkem, kui oskasin oodata." (Karin)

"Sain nippe kuidas esinemise hirmu maha suruda." (Maarja)

 

Koolitustingimused

Marketingi Instituudi koolitus toimub ruumis, mis vastab tervisekaitse nõuetele. Koolitust toetab e-õppe keskkond aadressil www.turundusproff.ee

Koolitused toimuvad alati olenemata osalejate arvust. Erakorraliselt on Marketingi Instituudil õigus muuta koolituse aega vastavalt kokkuleppele õppijatega.

Lisainfo õppetöö korralduse ja kvaliteedi tagamise kohta. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Koolituse hind sisaldab koolituspäeva läbiviimist, koduste tööde tagasisidestamist ja hindamist, koolitusmaterjale koolituskeskkonnas www.turundusproff.ee, koolituspäeval kahte kohvipausi ja lõunat ning vajadusel ruumi renti. Küsi pakkumist aivi.tinnus@mi.ee