fbpx Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu | Marketingi Instituut

Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu

Esmakordselt on Eesti ettevõtjatel võimalus kasvada tõeliselt tugevaks eksportijaks online ekspordiprogrammi kaudu! Programm „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu“ koosneb veebiseminaridest ja -konsultatsioonidest, kus konsultandid ja turueksperdid jagavad pandeemia tõttu muutunud turusituatsioonist lähtuvat lähenemist. Keskendutakse Soome, Rootsi, Norra ja Saksamaa turgudele.

Programm annab ettevõtjale:
 

 • ainulaadse võimaluse õppida tipptasemel väliskoolitajatelt, kes ise mainitud turgudel edukalt tegutsevad ehk saada igakülgset nõustamist just endale vajaliku sihtturu eksperdilt;
 • süsteemse raamistiku tegevustest ja ettevalmistustest, mida uutele turgudele minek kaasa toob, pannes rõhku just täna nii oluliste digitaalsete müügikanalite arendamisele ja rakendamisele;
 • võimaluse alustada läbirääkimisi potentsiaalsete partneritega sihtturul - programm sisaldab individuaalseid virtuaalseid kliendikohtumisi;
 • teadmised ja oskused sisenemaks kiiremini ja efektiivsemalt uutele välisturgudele.

Kandideerimine kestab 21. märtsini 2021, selle järel teeb EAS valiku programmi pääsejate kohta. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks ekspordijuhtide koolitusel on Marketingi Instituut. 

Ekspordiprogrammi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Programmi sisu ja ülesehitus

Ekspordiprogramm toimub inglise keeles ja koosneb veebiseminaridest, -konsultatsioonidest ning kliendikohtumistest. Programmi kestus on aprill 2021 – detsember 2021.

 

Programmi sissejuhatav veebiseminar 14.04.2021

Seminaril tutvustame programmi sisu, koolitusmeetode ja töökorraldust nii  et tekib arusaam, kuidas online programm toimima hakkab. Osalejad tutvuvad üksteisega. Läbiviija programmi juht Anu-Mall Naarits

 

1. moodul: Ekspordituru valik 21.04.2021 

Veebiseminar „Ekspordituru valik ja metoodikad“ 

Koolitaja Jean Sutton on turundusstrateegia ja uuringute ekspert Suurbritanniast.

Osalejad saavad teadmised, kuidas hinnata oma tootest lähtuvalt erinevate turgude riske ja võimalusi. Samuti õpitakse missugused on uuele turule sisenemise tegevused ja kuidas nende maksumust leida. Selle mooduli läbinuna oskavad osalejad teha läbimõeldud valikuid uute potentsiaaliga turgude osas. Mooduli tulemusena on osaleja õppinud hindama, missugused on tema poolt valitud turule sisenemise peamised riskid ning on koostanud valitud turule sisenemise plaani ja ligikaudse eelarve.

 

2. moodul: Turu-uuringud 28.04.2021 

Veebiseminar „Turu ja kliendi vajaduste uuring ning analüüs“

Koolitaja Jean Sutton.

Selle mooduli eesmärk on anda osalejatele teadmised, kuidas saada teada, mis on potentsiaalsete klientide vajadused, samuti õpetada oma valitud sihtturu olulisemate veebiinfokanalite kasutamiseks vajalikke oskusi ja tekitada huvi nende kasutamise vastu. Osalejad annavad nn “long listi” koostamiseks sisendi, mis arvestab ettevõtte tugevusi ja nõrkusi.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: Tagasiside turu analüüsile ja/või ekspordituru valikule.

 

3. moodul: Turule sisenemise strateegiad 12.05.2021 ja 19.05.2021

Veebiseminar 1  „Positsioneerimine sihtturul“ 
Veebiseminar 2 „Müügikanali valik“ 

Koolitajaks konsultant ja Norra turu ekspert Bjørn Hembre​.

Selles moodulis sõnastame kõige väärtuslikuma kliendi profiili ja anname teadmised, kuidas positsioneerida oma ettevõte uuel turul ning kuidas luua uuel turul oleva kliendi jaoks sobivat väärtuspakkumist. Selgitame, kuidas valida müügikanalid õige kliendini jõudmiseks ja kuidas leida tänases muutustele avatud tarneahelas uusi võimalusi müügiks. Mooduli tulemusena on osalejad saanud aru müügikanalite eripärast valitud turul ning mõistnud erinevate kanalite kasumlikkust ja selle mõju oma ekspordiplaanile. 

Veebiseminaridele järgneb turupõhine veebikonsultatsioon: valitud turu (Soome, Rootsi, Norra või Saksamaa) põhine tagasiside ettevõtte sisenemisstrateegiale sihtturu konsultantidelt.

 

 4. Ekspordikuvand 08.06.2021 

Veebiseminar „Ekspordikuvandi loomine ja storytelling virtuaalsete kanalite kaudu“ 

Koolitaja Steve Rawling on endine BBC TV News ajakirjanik ja praegune BBC Academy koolitaja Suurbritanniast

Selles moodulis saab osaleja inspiratsiooni ning vajalikud tööriistad ettevõtte kuvandi loomiseks, ettevõtte loo rääkimiseks ning sisu loomiseks oma veebilehel jms kanalites. Anname osalejatele teadmised, mis on ekspordikuvand ja kuidas seda luua läbi erinevate lugude rääkimise.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõtte loo ülesehitusele ja esitlusele.

 

5. moodul: Müük digitaalsete kanalite kaudu 18.08.2021 ja 25.08.2021

Veebiseminar 1 „Ettevõtte koduleht“
Veebiseminar 2 „Ettevõtte e-pood“

Koolitaja Artem Daniliants on veebiturunduse ekspert Soomest.

Selles moodulis anname teadmised, kuidas kodulehte muuta klientidele atraktiivseks ja leitavaks ning kuidas kodulehte seadistada nii, et see hakkaks ettevõtte eest tööle ja viiks kindla müügini. Jagame praktilisi näiteid headest ja halbadest kodulehtedest. Osalejad tõlgendavad oma kodulehtede hindamise tulemusi ning mõistavad, missugused peamised kohad vajavad arendamist.

Räägime, kuidas muuta e-poodi atraktiivseks müügiinstrumendiks, toome praktilisi näiteid headest ja halbadest e-poodidest. Osalejad saavad aimu sellest, kas neil tasub arendada oma e-poodi, kasutada olemasolevad e-poode turul või teha mõlemat.

Veebiseminarile järgneb 1 veebikonsultatsioon ja 1 turupõhine veebikonsultatsioon. Veebikonsultatsioonil saadakse tehniline tagasiside ettevõtte kodulehele ja/või e-poele.
Turupõhisel veebikonsultatsioonil nõustatakse ettevõtet valitud turul digitaalsete müügikanalite valikul turueksperdi poolt.

 

6. moodul: Läbirääkimised 15.09.2021 

Veebiseminar „Läbirääkimiste alused ja läbirääkimine virtuaalsetes tingimustes“ 

Koolitaja Uwe Sponholz

Osalejad õpivad, kuidas klienti kuulata ja kuidas läbirääkimiste käigus infot koguda, millised on huvi tekitamise võimalused virtuaalses keskkonnas ning kuidas luua köitev veebikontakt. Samuti saadakse teada, milline on läbirääkimiste struktuur ja pidepunktid ning selleks ettevalmistus. Anname osalejatele teadmised, kuidas virtuaalsetes tingimustes läbirääkimisi edukalt läbi viia ning oskused läbirääkimisi ette valmistada.

Veebiseminarile järgneb veebikonsultatsioonist ja turuspetsiifilisest veebikonsultatsioonist kombineeritud veebikonsultatsioon: tagasiside ettevõttele läbirääkimistehnikatele. Ettevalmistus turupõhisteks läbirääkimisteks.

Veebiseminaridele ja konsultatsioonide jätkuks toimub igal ettevõttel ettevalmistav konsultatsioon, kus valmistutakse kliendikohtumisteks ning tutvutakse potentsiaalsete klientide taustaga. Ekspordiprogramm lõppeb kahe virtuaalse kliendikohtumisega.

Osalemise tingimused

Ekspordiprogrammi ootame osalema Eesti ettevõtete ekspordijuhte ning teisi ekspordimüügiga tegelevaid töötajad, kelle:

 • töö sisuks on muuhulgas ekspordi planeerimine, aktiivne müügitöö välisturgudel ja rahvusvaheliste müügipartneritega suhtlemine;
 • inglise keele oskus vähemalt C1 tasemel;
 • motivatsioon ja valmisolek enda ja ettevõtte arendamiseks;
 • kandideerimisel on osaleja esitanud osalemissoovi põhjenduse.

Lävend osaleda soovivale ettevõttele:

 • viimase majandusaasta ekspordikäive vähemalt 100 000 eurot või kogukäive vähemalt 300 000 eurot.
 • või on ettevõttel innovaatiline toode, mida soovitakse eksportima hakata.
  Siia alla kuuluvad tegutsevad ja selgelt kasvule orienteeritud ettevõtted, kes näevad innovatsioonis võimalust ning soovivad selgelt enda võimalused koostöös valdkonna ekspertidega kaardistada ja ellu viia. Ekspordiprogrammis mõistetakse innovaatilise toote all ettevõtte poolt välja töötatud ja turule toodud uut või oluliselt täiustatud toodet/teenust/tootmisprotsessi.

Ettevõtete ja osalejate kinnitamisel võetakse arvesse kriteeriumid:

 • täidetud on lävendi nõuded nii ettevõttele kui ka osalejale;
 • olemas on motivatsioon, selged eesmärgid ja põhjendus ekspordiprogrammis osalemiseks;
 • olemas nõusolek katta osalustasu.

Koolitusprogrammis ei saa osaleda:

 • konsultatsiooni- ja nõustamisbüroode esindajad;
 • põllumajandustoodete esmase tootmise ettevõtted;
 • kalandus- ja vesiviljelusvaldkonna ettevõtted;
 • tubaka ja tubakatoodete valmistamise, töötlemise ja turustamise ettevõtted;
 • hasartmängude ja kihlvedude korraldamise ettevõtted;
 • raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18).
Konsultant Jean Sutton

Jean Sutton on turundusstrateegia ja uuringute ekspert UK’st, kes on olnud algselt majandusteadlane, kuid nüüd peamiselt turunduse spetsialist. Uurimuste ja strateegilise konsultandina on ta tegelenud viimase 20. aasta jooksul üle 100 uurimisprojektiga, peamiselt B2B turgudel, mis keskenduvad klientide rahulolule, ettevõtjate arengule ja turundusstrateegiale (sh ka Saksamaa, Rootsi ja Norra turu erinevates valdkondades). Jeani kompetentsid: online, värbamine, kemikaalid, tervishoid, kirjastamine, tehnoloogia, B2B, B2C, avaliku ja erasektori ettevõtted, mittetulunduslikud, peamiselt kvalitatiivsed turu-uuringud. Kasutatavad meetodid hõlmavad UK-s, Euroopas ja USA-s personaalseid intervjuusid ja fookusgruppe, samuti paneelide kasutamist, omnibuss-uuringuid ja iseseisvalt täidetavaid küsimustikke.

Konsultant ja Norra turu ekspert Bjørn Hembre

Bjørn Hembre Norrast on aidanud mitmeid Eesti ettevõtteid Norra turule sisenemisel. Bjørni tugevus on laiem kontseptuaalne ja terviklik lähenemine turule sisenemisele ja positsioneerimisele. Üle 12 aasta kogemust strateegilise disaini konsultandina Saksamaa, Hiinas ja Norras on talle andnud arusaamise kasutajate ja kultuurikonteksti mõistmiseks ning võimekuse seda kasutada ärilahenduste loomisel. Ta näeb alati suurt pilti, kuid hoiab fookuses kliendi vaadet.  Ta on õppinud Handeshøgskolen BI-s, Duisburg-Esseni Ülikoolis ning tal on magistrikraad Norra Teaduse ja Tehnoloogia Ülikoolist (NTNU). Ta on tugev kontseptsioonide looja, väga hea kogemusega positsioneerimisest ja müügivõrgu loomisest, näeb strateegilist tervikpilt ning omab koostöökogemust Eesti ettevõtetega.

 
Konsultant Steve Rawling

Steve Rawling on rahvusvaheline innovatsioonitehnikate raamatu "Be Creative Now" autor (2016) ja storytellingu ekspert Suurbritanniast. Steve on aastaid aidanud inimestel arendada uusi ideid ja jutustada oma töödest suurepäraseid lugusid, et luua kontakt klientide, töötajate ja investoritega. Ta töötab meediaettevõtetega, innovaatiliste ettevõtete ja ülikoolidega kogu Euroopas. Steve on endine BBC TV News ajakirjanik ja BBC Academy koolitaja, esineja ja konsultant.

Stevel on suurepärane meediakogemus, oskus lugusid struktureerida ja väga hea koolitaja kogemus. Ta on töötanud rahvusvaheliste ja Eesti ettevõtete lugudega ja nende arendamisega ekspordi jaoks, omandades oskuse kiiresti mõista ettevõtete äri sisu ning panna inimesi avanema ettevõtte lugusid rääkides ning tema soovitustega arvestama. 

Konsultant ja Soome ning Rootsi turu ekspert Artem Daniliants

Artem Daniliants on internetiturunduse, SEO, e-kaubanduse ja tehnoloogia spetsialist. Juba keskkooli ajal õppis ja tegeles ta programmeerimisega, avaldas oma esimese kodulehe, õppis iseseisvalt SEO’d ja netiliiklust väga edukalt juhtima ja seda kõike ilma turunduseelarveta. Arendades oma teadmisi kuidas optimeerimine võib interneti põhiseid ettevõtteid aidata, suutis ta oma äri kasvatada ja jõudis lõpuks 500 000 aktiivse kasutajani. Peale müügi-, klienditeeninduse ja -programmeerimise õppimist asutas ta 2010. aastal oma firma LumoLink, mis on teedrajav ettevõte, kus on edukalt ühendatud tehnoloogiaid ja veebiturundus. Artem on töötanud marketingi konsultandina, turundusjuhina ja nõustajana mitmetes soome ettevõtetes ning konsulteerides rahvusvahelisi ettevõtteid Soome ja Rootsi turule sisenemisel. Artem on õppinud Oulu University’s (Soome) IT ja ärijuhtimist.

Tal on suurepärane ja pidevalt arenev kompetents digimaailmast ning tal on imetlusväärne osakus koolitajana keerulisi teemasid lihtsalt seletada. Olles praktikuna online äris igapäevaselt tegev, on Artem kursis valdkonna viimaste arengutega ning suudab neid hästi edasi anda, kogemus ettevõtete nõustamisest on andnud talle ülevaate Eesti ettevõtete kodulehtedest, mida kasutatakse ekspordiks, ja e-poodidest, tänu millele suudab ta kiiremini nõustamisel pakkuda ettevõttele nõu ja abi.

Konsultant ja Saksa turu ekspert Uwe Sponholtz

Uwe Sponholz on suurepäraste teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskustega nii turunduses kui müügis. Ta on insenerimõtlemisega analüüsija, kes näeb äri tervikvaadet ning oskab seda hästi seletada ning panna seda kogema läbirääkimiste koolitustel. Alates 2003. aastast on ta Sponholz and Partner juhtivpartner ning omab pikaajalist rahvusvahelist äri kogemust. Uwel on kogemus meditsiini toodete müügist ning teadmised tehnika ja tööstus lahenduste valdkonnast. Ta tunneb hästi kaubandust ja teenusettevõtteid ning omab pikaajalist rahvusvaheliste müügimeeskondade koolitamise kogemust erinevates ettevõtetes B2B turunduse ja müügi valdkonnas. Varasemalt on ta olnud mh ülikooli projektijuht ja dekaan. Uwe on õppinud The University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt (Saksamaa) strateegilist juhtimist ja tööstustoodete turundust.

Ta on koos Waldemar Pfhörtszhi ja Philip Kotleriga kirjutanud raamatu H2H Marketing: The Genesis of Human to Human Marketing. 

Soome ja Rootsi turu ekspert Markus Johnsson

Markus Johnsson on mitmekülgse ekspordi, müügi- ja ettevõtluskogemustega rahvusvaheline ärinõustaja ja coach Rootsist. Markus on ärimudelite loomise ja nende turgudele viimise ekspert. Talle pakuvad huvi nii trendid ja äritegevuse kasvu strateegiad kui ka inimeste motiveerimine ja coaching. Markus on töötanud tegevdirektorina, ekspordihaldurina, projektijuhi, müügiesindaja, vanemkonsultandi, treeneri, koolitaja ja asutajana. Alates 2009. aastast on ta tegutsenud peamiselt oma enda firmas, aga ka projekti ja start-up juhina teistes ettevõtetes. Markusel on müügikogemus nii Skandinaavia turgudel kui Saksamaal, lisaks on varasemalt töötanud Eesti ettevõtetega, kes on soovinud neile turgudele minna. Viimase 11 aasta jooksul on ta tegelenud peamiselt rahvusvahelise ettevõtluse arendamise ja müügikoolituste ning coachinguga rohkem kui 20 riigis. Täna on Markus ka aktiivne ekspordijuht, kes müüb Skandinaavias SES-Lighting tooteid. 

Markus on lõpetanud Copenhagen Business School (MBA, Taani), lisaks on ta õppinud ka Linköping University’s (Rootsi), The Julius Maximilian University’s of Würzburg (Saksamaa), California State University’s (USA), Umeå University’s (Rootsi).

Soome ja Rootsi turu-ekspert digitaalsete müügikanalite valdkonnas Martina Vazzoler

Martina Vazzoler omab unikaalseid ja sügavaid teadmisi elektrooniliste turuplatside (marketplaces) kaardistamisel ja nende kasutamisel oma e-poodidega integreerimisel. See on väga eriline kompetents, mis on oluline Eesti ettevõtetele. Martina on kaasatud põhiliselt Soome ja Rootsi turu eksperdina, kuid valmis jagama ka oskusi teistel turgudel. Ta on kaua töötanud turunduses ja kommunikatsioonis, aga viimastel aastatel spetsialiseerunud digitaalsetele projektidele, mille raames ta on teinud koostööd näiteks Twitteriga, loonud digitaalse turunduse ja transformatsiooni strateegiaid ja tasuvusanalüüse mitmetele ettevõtetele nagu näiteks kirjastus, IT toodete edasimüüjale ja aidanud neil laieneda digitaalsete kanalite kaudu rahvusvaheliselt. Digitaalsete strateegiate loomisel toetub ta andmetele ja sügavale infoanalüüsile.

Martina on sotsiaalse kaubanduse e-poe e-Italy looja, mis tegutseb rahvsuvaheliselt Itaalias toodetud kaupade vahendamisega. Ta on selle ühendanud 10 Amazoni ja 9 Ebay kontoga ning saavutanud suurepäraseid müügitulemusi. Martina on välja andnud koostöös IUSVE di Mestre ülikooli üliõpilastega raamatu veebiturgudest ning sellest, missuguste strateegiaga nendel edukas olla.

Saksa turu ekspert Maciej (Matti) Kawecki

Maciej ehk Matti on aidanud Eesti IT ettevõtetel siseneda ja laieneda Saksa turul. Ta on saavutanud häid tulemusi ja teab hästi Saksa IT maastikku. Maciej on Saksamaal elanud üle 10 aasta. Tal on kogemus eduka startupi loomisega ärianalüüsi valdkonnas ning peale selle edukat müüki on ta toetanud paljusid Poola ja Rootsi ettevõtteid Saksa turule sisenemisel. 

Tal on tugev äriarenduse taust ja oskus leida fookusi, suur kogemus Saksa turule ettevõtete toomisel ning terviku nägemine uute turgudele ekspordi protsessides. 

Koolituste toimumise ajad
Koolituste hind

Ettevõtte omaosalus programmis “Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügikanalite kaudu” on 300 eurot ühe osaleja kohta (lisandub käibemaks). Ühest ettevõttest saab osaleda kuni 2 osalejat.

 

Programmi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.
Programmis osalemine on ettevõtte jaoks vähese tähtsusega abi (VTA). Igale osalevale ettevõttele arvestatakse VTA summa maksimaalselt 16 880 eurot, mis kantakse riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

Ettevõttele  jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi ei tohi ületada koos programmi raames antava toetusega vähese tähtsusega abi ülemmäära 200 000 eurot (maanteetranspordi valdkonna ettevõtetel 100 000 eurot).

Lähemalt VTA-st.

Kontrolli oma ettevõtte VTA vaba jääki Rahandusministeeriumi lehelt!